Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Anders Biörklund via mejl: anders.biorklund@karlstad.se

Effektiva skrivlektioner

Catarina Tjernberg ger i boken Skrivundervisning – Processinriktat skrivande i klassrummet många goda tankar kring hur man som lärare kan utveckla sin undervisning i skrivande. En viktig sak är hur man utformar strukturen på lektionerna för att få till effektiviteten och här ger Catarina ett exempel där man delar in lektionen i tre delar.

1. En inledande fas med en minilektion.
2. En skrivfas som ägnas åt självständigt skrivande och vägledande samtal.
3. En avslutande fas då lärare och elever återsamlas för att knyta ihop lektionen.

Minilektionen

Enligt Catarina varar en minilektion i cirka 10 minuter, så lektionen måste vara noga planerad. Minilektioner har också en särskild form som ser ut så här:
1. Lärarens undervisning
2. En kort elevaktivitet
3. En sammanfattning

Temat för minilektionen bör vara något som läraren uppmärksammat i undervisningen att hen bör undervisa om. Innehållet kan tex vara: hur man utvecklar sin historia, hur man använder pratbubblor, hur man lägger till dialog eller det kan också vara undervisning om grundläggande skrivregler.

Catarina skriver: Att hitta nya aktiviteter för minilektioner är kanske inte den största utmaningen, utan det är att välja att undervisa om det som eleverna bäst behöver just idag för att komma vidare i sitt skrivande.

Skrivfasen

Nu kommer vi till den längsta delen på lektionen och den ägnas åt självständigt skrivande och vägledande samtal. Här är det viktigt att läraren ger inspiration och stöd så att eleven utmanas i sin närmaste utvecklingszon. Exempel på frågor som utmanar elevernas tänkande är: Vad menar du?, Varför är det viktigt?, Hur passar det in? och Kan du ge ett exempel?

Ett annat exempel som Catarina ger i skrivfasen är den viktiga kamratresponsen. Enligt forskning (Wiliam och Leahy 2015) ökar elevers lärande när de samspelar med varandra och därför bör läraren använda sig av kamratlärande. Att eleverna får utveckla sitt skrivande genom att samtala om det, att få förklara för varandra, utbyta skrividéer och att få bearbeta sina texter efter att ha fått respons.

Återsamling

På den avslutande återsamlingen uppmärksammas elevarbeten, gemensam reflektion och läraren sammanfattar.

Mycket, mycket mer skriver Catarina Tjernberg om i sin bok och jag tänker att den kan ge många idéer på hur man som lärare kan utveckla sina lektioner i skrivande.

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg