Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Anders Biörklund via mejl: anders.biorklund@karlstad.se

Utmaningar i undervisningen

Skolinspektionens tematiska analys Utmaningar i undervisningen visar att många elever skulle kunna lämna skolan med mer kunskaper och högre betyg om deras lärare hade utmanat och sporrat dem mer. De hävdar också att utifrån forskning och Skolinspektionens egna granskningar skulle även relativt enkla medel och anpassningar leda till att eleverna når längre i sitt lärande. 

Skolinspektionens enkät visar att en tredjedel av de niondeklassare som svarat upplever att de får för lite utmaningar i skolan. Variationen mellan elevers upplevelse är stor mellan skolor och detta tolkar Skolinspektionen som att skolans och lärarens insats är av avgörande betydelse. Vad gör då de skolor och lärare som lyckas? Rapporten lyfter fram rektors ledarskap och det kollegial samverkan som framgångsfaktorer, men nämner även vad den enskilde läraren kan tänka på t.ex. tydliga kunskapsmål och planeringar som hjälper eleverna förstå vad de ska lära sig, kontinuerlig återkoppling, engagemang, individanpassning och att eleverna får visa sina kunskaper på olika sätt.

Analysen innehåller även ett litet avsnitt specifikt om den granskade läs- och skrivundervisningen. Där står att en stor andel av eleverna tycker att uppgifterna är för lätta. Skolinspektionen menar att lärare då kan använda uppgifter som inte har givna svar och att de ska undervisa på en lite högre nivå än den eleven redan behärskar. För detta krävs tankemässiga utmaningar och lärarstöd.

/Malin

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg