Blogg

Med uppdrag att lära

En lärares uppdrag är att lära. Det är ett komplicerat uppdrag. Ämneskunskap blandas med metodik och didaktik. En lärare ska vara tydlig, planerad, ha koll på styrdokument, flexibel och jobba på att ha relationer med eleverna. Efter 24 år som…
En lärares uppdrag är att lära. Det är ett komplicerat uppdrag. Ämneskunskap blandas med metodik och didaktik. En lärare ska vara tydlig, planerad, ha koll på styrdokument, flexibel och jobba på att ha relationer med eleverna. Efter 24 år som verksam lärare tycker jag ibland att jag behärskar många av dessa bitar, men ibland inte alls. Mitt uppdrag är att lära andra men jag lär mig själv varje dag. Som förstelärare i svenska på mellanstadiet har jag olika uppdrag på min skola och i mitt klassrum. Här kommer jag berätta, försöka inspirera, peppa och lära vidare det jag lär mig i mitt klassrum. Välkommen till min blogg!

Har du något att berätta?

I senaste numret av Lärarnas tidning skriver chefredaktören om att vi ska acceptera olikheter och låta eleven ta plats. Det är viktigt. Elever lär av varandra. När elever får leda lektioner i matematik stiger intresset för ämnet visar projektet Mathivation. Projektledaren Johan Lööf abetar tillsammans med eleverna på Fagrabäckskolan i Växsjö. Han delar med sig av sina erfarenheter. En intressant och viktig artikel.

Den brittiske profssorn Dylan Williams har forskat kring vad som utmärker framgångsrikt lärande. Han menar att alla lärare kan och måste ständigt bli bättre. Inte för att vi är dåliga utan för att det samhället vi lever i blir mer och mer komplicerat. Det ställer höga krav på eleverna och även på oss lärare. Williams har skrivit boken  ”Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken”. Det ena syftet med boken är att ge enkla, praktiska ideér om olika förändringar som kan göras i klassrummen för att utveckla lärarnas undervisning.  Det andra syftet är att bevisa att dessa förändringar kan förbättra elevernas resultat. 

Mycket visar på att kollegialt lärande är det som utvecklar skolan. Vi lär av varandra genom att diskutera, observera och fundera kring vad vi gör som är bra i vår undervisning och vad vi kan utveckla vidare. Kollegialt lärande är en nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling. Vi behöver skapa en miljö där vi vågar prata om vår undervisning, där vi kan känna oss trygga och lära, lära om och vara öppna för att ge och ta emot. Skapa en miljö där Jante inte finns. 

Våra elever utvecklas ständigt. Detsamma gäller också oss lärare. Vi blir aldrig någonsin färdiga. Jag kan inte luta mig tillbaka och tänka ”Nu är jag klar. Jag har inget mer att lära som lärare”. Dylan Williams har något att berätta för oss. Något han har upptäckt i sin forskning. Vi kan läsa, begrunda, reflektera, diskutera med andra och ta till oss ny information som utvecklar våra tankar och synen på lärarande och pedagogik.  

Den 28 oktober är det dags för Karlstad kommuns KUL-dag ”Karlstadpedagoger för utveckling och lärande”. Där ges möjligheten att lyssna på föreläsningar i olika teman och områden som kan utveckla och bredda vårt kunnande i läraryrket. Att dela med sig, öppna dörrar in till varandras vardag är lärorikt. Det är viktigt att vi tar till oss av forskning lik den Williams berättar om men vi har även så mycket kunnande och kunskap runt omkring oss som kanske är lättare att komma åt. Har du något att berätta? Något som du lyckas med i ditt klassrum för att öka elevernas måluppfyllelse?  Kanske har du likt Williams enkla, praktiska ideér som har lett till förändring för dina elever som förbättrat deras resultat, lust och glädje för skolan. Anmäl dig då som föreläsare på KUL-dagen. Känn inte att du inte kan, inte har något som skulle intressera. Sparka bort Jante!  Tänk istället efter. ”Vad gör jag som är bra mitt klassrum? Du kanske har något viktigt att berätta för oss. Något som kan inspirera och leda till förändring. 

http://skola.karlstad.se/kul/anmalan-av-forelasare/

/ Pernilla 

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg