Blogg

Med uppdrag att lära

En lärares uppdrag är att lära. Det är ett komplicerat uppdrag. Ämneskunskap blandas med metodik och didaktik. En lärare ska vara tydlig, planerad, ha koll på styrdokument, flexibel och jobba på att ha relationer med eleverna. Efter 20 år som…
En lärares uppdrag är att lära. Det är ett komplicerat uppdrag. Ämneskunskap blandas med metodik och didaktik. En lärare ska vara tydlig, planerad, ha koll på styrdokument, flexibel och jobba på att ha relationer med eleverna. Efter 20 år som verksam lärare tycker jag ibland att jag behärskar många av dessa bitar, men ibland inte alls. Mitt uppdrag är att lära andra men jag lär mig själv varje dag. Som förstelärare i svenska på mellanstadiet har jag olika uppdrag på min skola och i mitt klassrum. Här kommer jag berätta, försöka inspirera, peppa och lära vidare det jag lär mig i mitt klassrum. Välkommen till min blogg!

Föra tanken vidare

Måste slå ett slag för boken ”Föra tanken vidare – reflekterande arbetssätt i skolan” av forskare Ulla Viklund (2013, Lärarförbundets förlag). Boken handlar om hur du som pedagog kan utveckla ett förhållningssätt i undervisningen så att eleverna blir mer delaktiga samtidigt som du blir mer medvetet reflekterande.

Lgr11 betonar vikten av elevernas  delaktighet och att undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer. Vår huvuduppgift som lärare är att skapa ett demokratiskt klassrum och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Vad krävs av mig som pedagog för att uppnå ett demokratiskt klassrum med demokratiska arbetsformer? Jag kommer osökt att tänka på hur vårt land Sverige styrs med de demokratiska principerna. Åsiktsfriheten, yttrandefrihet, tryckfriheten och regeringsformen. Är det kanske en bra grund även inne i ett klassrum? Självklart! Orden ”folket bestämmer” kan väl praktiseras inne i klassrummet. Skolforskaren Lennart Grosin har kommit fram till att det som kännetecknar effektiva skolor präglas av skolklimat som motivation, engagemang och tillhörighet med ett elevfokuserat förhållningssätt. Detta kombinerat med kunskap och omsorg leder till höga skolresultat. Jag som pedagog måste släppa lite av min kontroll. Men många kan känna rädsla inför att låta elevernas intressen styra undervisningen. Släpper man in barns tankar och reflektioner i undervisningen måste man också vara beredd på att tillsammans skapa undervisning. Jag öppnar också upp vägen där jag inte helt själv styr. Om jag inte är beredd att arbeta i demokratiska arbetssätt i klassrummet blir det också svårt att undervisa enligt Lgr11 som så ofta lyfter fram elevernas delaktighet. 

Ett sätt att föra tanken vidare är att utgå från elevernas intressen kring ett arbetsområde. Ta reda på vad eleverna kan om ämnet. Fråga: Vad kan vi om arbetsområdet? Brainstorma tillsammans. Låt eleverna reflektera i par. Vad säger läroplanen att vi ska kunna? Vad vill vi lära oss? Hur ska vi lära oss detta? Detta leder till mycket kloka synpunkter och elevengagemanget ökar. Du gör din pedagogiska planering inne i klassrummet, tillsammans, med eleverna. Det sparar tid och ger gemensam kraft. 

Tillhörighet handlar om att känna sig viktig i ett sammanhang. Att betyda något, att bli lyssnad på. När eleverna får planera undervisning tillsammans med dig som lärare lär du känna deras styrkor och svagheter, deras intressen och kunskaper. Respekt och tillit växer fram lärare och elev emellan. Det demokratiska klassrummet växer och grunden blir precis det Lgr11 beskriver i kap 2 i de övergripande målen. Eleverna ska kunna formulera problem, föreslå och pröva lösningar, bearbeta något som man ska lära sig enskilt och tillsammans med andra. 

Vill du komma vidare i din undervisning och få ett elevnära arbete med talutrymme? Läs boken ”Föra tanken vidare”. Du kommer bli inspirerad att göra just det!

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg