Blogg

Med uppdrag att lära

En lärares uppdrag är att lära. Det är ett komplicerat uppdrag. Ämneskunskap blandas med metodik och didaktik. En lärare ska vara tydlig, planerad, ha koll på styrdokument, flexibel och jobba på att ha relationer med eleverna. Efter 20 år som…
En lärares uppdrag är att lära. Det är ett komplicerat uppdrag. Ämneskunskap blandas med metodik och didaktik. En lärare ska vara tydlig, planerad, ha koll på styrdokument, flexibel och jobba på att ha relationer med eleverna. Efter 20 år som verksam lärare tycker jag ibland att jag behärskar många av dessa bitar, men ibland inte alls. Mitt uppdrag är att lära andra men jag lär mig själv varje dag. Som förstelärare i svenska på mellanstadiet har jag olika uppdrag på min skola och i mitt klassrum. Här kommer jag berätta, försöka inspirera, peppa och lära vidare det jag lär mig i mitt klassrum. Välkommen till min blogg!

Kvantitet eller kvalitet?

Måste hinna med allt och helst lite till. Vi ska läsa skönlitterära böcker från olika författare, diverse sakprosatexter, lära ut läsförståelsestrategier, öva läsförståelse, öva läsflyt. Lätt att bli stressad när man läser kursplan i svenska för åk 6. Var ska man börja? Vilket läromedel är bäst? Känner du igen dig? 

Idag har jag varit på RUC:s satsning i ”Läs och läsförståelse”. En givande dag där vi lyssnat på Ingrid Mossberg Schullerqvist från Karlstad Universitet. Ämnet var ”Litterära föreställningsvärldar”. Om jag summerar dagen är det två ord som ringer i mitt huvud. Kvantitet och kvalitet. Vad betyder dessa ord för mig i praktiken?

Allt för ofta har jag fastnat i ordet MÅNGA i min undervisning. Jag har hamnat i kvantitet i svenskämnet. Vi måste hinna läsa många böcker, många olika genre, många olika sakprosatexter, skriva många olika slags texter. Ofta har detta skapat en inre stress hos mig som säkert mina elever känt av. Jag har också provat undervisningen utifrån ett annat perspektiv där kvalitet har varit grunden. Tillsammans i klassen läser vi en text där det finns tid till att djupdyka in i texten, att närläsa meningar, titta på ordval och beskrivningar. Där vi kan kliva in i texten och röra oss i den litterära föreställningsvärlden.

Det finns en viss skillnad mellan dessa sätt att undervisa i svenska. Mina elever är definitivt mer engagerade när vi bygger kvalitet tillsammans. Undervisningen får en tydlig systematisk struktur vilket gynnar eleverna. Genom att läsa tillsammans, diskutera tillsammans och upptäcka texten utvecklar de också en större förståelse för det skrivna ordet. 

Jag tror vi bör stanna upp och inte hasta igenom texter eller böcker för snabbt. Låta diskussionerna kring texter ta tid. Låta eleverna få pröva, tänka högt tillsammans. Visa dem hur en text kan förstås och hur man kan kliva in i en litterär föreställningsvärld. Tror det är dags att satsa på kvalitet istället för kvantitet. Vad tror du?

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg