Blogg

Med uppdrag att lära

En lärares uppdrag är att lära. Det är ett komplicerat uppdrag. Ämneskunskap blandas med metodik och didaktik. En lärare ska vara tydlig, planerad, ha koll på styrdokument, flexibel och jobba på att ha relationer med eleverna. Efter 20 år som…
En lärares uppdrag är att lära. Det är ett komplicerat uppdrag. Ämneskunskap blandas med metodik och didaktik. En lärare ska vara tydlig, planerad, ha koll på styrdokument, flexibel och jobba på att ha relationer med eleverna. Efter 20 år som verksam lärare tycker jag ibland att jag behärskar många av dessa bitar, men ibland inte alls. Mitt uppdrag är att lära andra men jag lär mig själv varje dag. Som förstelärare i svenska på mellanstadiet har jag olika uppdrag på min skola och i mitt klassrum. Här kommer jag berätta, försöka inspirera, peppa och lära vidare det jag lär mig i mitt klassrum. Välkommen till min blogg!

Two stars and a wish!

Stjärnor och önskningar! Det låter härligt tycker jag. Som en vacker natthimmel där nya stjärnor tänds varje kväll.

Så är det i skolan! Varje dag tänds nya stjärnor, nytt kunnande hos våra elever. De visar de förmågor de kan riktigt bra och också det som behöver utvecklas vidare.

 Vi arbetar efter modellen ”Two stars and a wish” med våra elever på Rudsskolans mellanstadium. Det fungerar fin-fint och metoden har utvecklat elevernas skrivförmåga. De får se varandras texter, får se olika exempel på hur man kan skriva, de får tips och ideer av varandra. De får också träna på att sätta ord på vad som faktiskt är bra i olika texter och också inblick i vad som kan utvecklas vidare. Det gör att de texter de skriver blir mer levande. Forskning visar att ”Two stars and a wish ” är en modell som fungerar. Jag ser att det stämmer i praktiken. 

Om jag fick göra ”Two stars and a wish” på mitt arbetslag skulle stjärnorna bli att vi jobbar målmedvetet efter kunskapskraven i klassrummet och vi kan skriva tydliga planeringar som hjälper elever att nå framåt. Det är ju jättebra! Bra förutsättningar för ett gott lärande. Högaktuell forskning visar att våra svenska barn och ungdomar får allt sämre läsförståelse. Detta har vi bestämt att vi ska vara med och ändra på. Den önskan vi har just nu är att ge våra elever lust att läsa och ge dem goda förutsättningar för att utveckla förmågan till en stark läsförståelse. Under våren kommer vi därför på olika sätt satsa på läsning. Vi vill vara med att tända flera  kunskapsstjärnor på himlen. 

Vad har ditt arbetslag för stjärnor och önskningar? 

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg