picture-88-1383029540.jpg

Blogg

Lärande i det digitala samhället

Mellanstadielärare som efter flitigt användande av datorn i klassrummet blev IT- och utvecklingspedagog och nu verksamhetsutvecklare vid Utvecklingsstöd, Karlstads kommun.

WETT mellan loven

Efter höstens succé med WETT för Karlstad och Forshagas grundskolor ställdes frågan om det fanns föreläsningar som besökarna vill höra mer av eller som de ansåg att kollegor borde få chansen att lyssna till. Därför kör vi mellan sport- och påsklov en repris på dessa favoriter.

Efter höstens succé med WETT* för Karlstad och Forshagas grundskolor ställdes frågan om det fanns föreläsningar som besökarna vill höra mer av eller som de ansåg att kollegor borde få chansen att lyssna till. Därför kör vi mellan sport- och påsklov en repris på dessa favoriter. 

Wett mellan loven - föreläsningsserie

Alla kan skapa e-böcker – 4 mars

Måste man ha en platta för att skapa dessa fantastiska e-böcker? Nej då! Alla kan skapa e-böcker och ett sätt är att använda tjänsten myebookmaker.com som finns gratis på nätet. 

Att nå utanför klassrummet och en större publik ökar motivation för att skriva, både för lärare och elever. Här ska vi titta närmare på hur du kan använda tjänsten och även se på olika sätt att göra böckerna tillgängliga för läsarna i datorer, plattor eller mobiler.

Skoldatateket Karlstad – utgår

Information om vad Skoldatatek Karlstad är och hur vi arbetar med handledning kring alternativa verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter samt med handledning till pedagoger med syftet att fler elever ska självständigt kunna arbeta med de alternativa verktygen och nå målen i skolan.

Redskap för att flippa klassrummet – 11 mars

Här kommer vi titta på olika sätt smidiga sätt att skapa genomgångar som eleverna kan ta del av inför lektionen. Tre tillfällen á två timmar.

Filmer med sociala berättelser – 19 mars

Sociala berättelser med hjälp av film där barnen själva varit  delaktiga i om det är rätt eller fel, hur det ska sluta/hur man kan göra för att ställa saker och ting tillrätta.

Synliggöra lärandet med digitala resurser – 26 mars

Hur kan digitala resurser och tjänster användas för att synliggöra lärandet? Vi utgår från formativa processer och ser på några alternativ att använda från Internet, program eller appar till iOS eller Android.

iPad i skolan – 27 mars

En presentation om hur Nyeds skola har arbetat med sin iPad-satsning sedan starten ht-12.
– Vilka förutsättningar hade vi?
– Hur startade vi upp?
– Vilka arbetssätt har vi använt och vilka lärdomar har vi dragit?
Vi kommer att titta lite närmare på några appar som elever och personal har använt med gott resultat i undervisningen.

Hur skriver man planeringar tillsammans med elever? – 1 april

Tycker du det tar mycket tid att skriva pedagogiska planeringar? Då kan det här vara en lösning! Genom att skriva tillsammans med dina elever ger du eleverna inflytande i undervisningen, du skriver på lektionstid, de hjälper dig! 

I klass 6 är eleverna ständigt delaktiga i hur de ska arbeta, vad de ska kunna och hur de ska visa att de kan. Genom att de får inblick i våra kursplaner har de också visat på ökad måluppfyllelse. En föreläsning där du kommer inspireras och få nya kreativa ideér.

iPad för elever i behov av särskilt stöd – 8 april

iPad som gym och redskap. Hur kan jag som pedagog använda mig av iPad för elever i behov av särskilt stöd?

Mer information och anmälan hittar du via kalendern eller på skola.karlstad.se.

 

*  WETT är dag där lärare och rektorer möts för att inspireras och samtala om hur digitala resurser kan stödja och utveckla lärprocesser. Att lyfta blicken och se vad som sker omkring sig, att omvärldsspana och se nya möjligheter är framgångsfaktorer i utvecklingsarbete.

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg