MariaRipemo

Blogg

Estetiska lärprocesser i förskolan

Jag heter Maria Ripemo och är leg. förskollärare. Då jag även har en konstnärlig utbildning är jag intresserad av hur kompetens inom estetiska uttrycksformer kan sammanfogas med det pedagogiska arbetet i förskolan. Detta innebär för mig ett multimodalt sätt att…
Jag heter Maria Ripemo och är leg. förskollärare. Då jag även har en konstnärlig utbildning är jag intresserad av hur kompetens inom estetiska uttrycksformer kan sammanfogas med det pedagogiska arbetet i förskolan. Detta innebär för mig ett multimodalt sätt att främja kunskap genom estetiska lärprocesser. I min blogg kommer ni att få ta del av mina tankar och mitt arbete i förskolan.

Skogsdans och en rosa gitarr

Ett meningsskapande och ett flerdimensionellt lärande som ger nya perspektiv sker utifrån ett arbete med estetiska uttrycksformer. Detta menar Roos (2014) i Drama och teater som estetiska lärprocesser (i antologin Konst och lärande: Essäer om estetiska lärprocesser). Det här sättet att se på införlivande av kunskap är något som jag eftersträvar. Sångskapandet med barnen är ett sätt, men i det här inlägget vill jag återigen lyfta dansen. Varför ska vi arbeta med dans i förskolan? Jo, därför menar Stiftelsen Institutet Dans i skolan
• att man i dansen utgår från barns genuina behov av lek och rörelse
• att dansen på ett tydligt vis utmanar barnens motorik, kommunikation, samarbete, problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler
• att barnen får fördjupa sig i fantasi, inlevelse, uttryck och skapande processer som individ och i grupp
• att barnen med hjälp av det icke verbala språket, dansen kan utmanas utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar
• att barnen genom dansen tränas att läsa av andra människors sinnesstämningar.

Enligt Malcolm Ross modell om förutsättningar för en kreativ process, som Bendroth Karlsson och Majs (2019) beskriver i Alla kan skapa: Levande Verkstad – en inkluderande bildpedagogik, är en impuls början på en estetisk process. Det är då viktigt att själva starten inbegriper en gemensam upplevelse som möjliggör för ett känslomässigt engagemang. I boken ges exempel på hur detta kan vara olika platser så som museum eller en stämning som en viss sång frambringar. Såhär blev det för oss:
På förskolan ska vi i år ska arbeta med boken Vips bakom stenarna av Oskar Jonsson (2021) som ingår i Lilla bokbryggan som är ett samarbete mellan barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen i Karlstads kommun. Följande scen beskriver hur vi på min avdelning introducerade boken:
Barnen befinner sig i skogen och är i full färd med att äta lite frukt då det PLÖTSLIGT hörs musik! Det låter som att hela skogen sprudlar av ett virvlande pianospel (Waltz No.6 in D-Flat Major, OP.64, No 1”Minute komponerad av Frederic Chopin och spelad av Alice Sara Ott (2010). Mellan träden uppenbarar sig en dansande figur vars mössa verkar blåsa iväg. Figuren, som är näbbmusen Vips, följer vindens rörelser när hen försöker fånga mössan. Dansen går upp och ner, hit och dit i gläntan och når efter ett tag fram till barnen som inviteras att vara med. Skogen fylls därefter av dansande barn, pedagoger och en näbbmus. Men oj, vad har Vips med sig? En gitarr, en rosa gitarr! Den tar vi med oss till förskolan, har hört att det sysslas med gitarrmusik där…Innan Vips virvlar bort mellan träden plockas boken om Vips fram av en pedagog som läser scenen som just utspelat sig för barnen och reflekterar över vad som precis skett. En estetisk lärprocess har därmed startat och inleds med skogsdans och en rosa gitarr!

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg