Estetiska lärprocesser i förskolan

Blogg

Estetiska lärprocesser i förskolan

Jag heter Maria Ripemo och är leg. förskollärare. Då jag även har en konstnärlig utbildning är jag intresserad av hur kompetens inom estetiska uttrycksformer kan sammanfogas med det pedagogiska arbetet i förskolan. Detta innebär för mig ett multimodalt sätt att…
Jag heter Maria Ripemo och är leg. förskollärare. Då jag även har en konstnärlig utbildning är jag intresserad av hur kompetens inom estetiska uttrycksformer kan sammanfogas med det pedagogiska arbetet i förskolan. Detta innebär för mig ett multimodalt sätt att främja kunskap genom estetiska lärprocesser. I min blogg kommer ni att få ta del av mina tankar och mitt arbete i förskolan.

Du glömde unicornvatten!

I Musik och språk: ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande beskriver Jederlund (2011) hur den fonologiska medvetenheten (språkljud) och prosodin (språkets ljudegenskaper) främjas genom musik. Om vi kopplar samman detta med Jujja och Tomas Wieslanders sånger (Mamma Mu mm.) som handlar om vardagliga ting sedda ur barns perspektiv ( se https://www.jujjawieslander.se/om-sangerna/), och lutar oss mot Läroplan för förskolan, Lpfö 18, där det bland annat står att ”förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ”fantasi och föreställningsförmåga” samt ”nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära” (Skolverket, 2019, s. 13), vad får vi då? Jo, enligt mig ett kreativt språkutvecklande sätt att arbeta, där lek med ord uppmuntras genom musiken och där barnens perspektiv får ta plats.
Det har blivit dags att ta sig an den sista delen av Kurran och Pigan på djupt vatten (Moroni, 2021). Fokus ligger nu på naturvetenskap och eftersom boken handlar om att det äntligen börjar regna efter den långa torkan, vilket gör att figurerna kan flytta hem till sin stubbe igen, bestämde vi oss för att arbeta med vatten. Detta är något som enligt min erfarenhet alltid är intressant för barnen att utforska och genast började vi spåna på hur vi skulle kunna arbeta med det. Men innan vi gick vidare med att undersöka själva vattnet uppstod ett spontant tillfälle för en ny sång. Ett av barnen sjöng på den ”gamla” sången Svalkvatten och började byta ut orden i sången. Jag frågade om hen kunde komma på fler vatten och fick genast idéer tillbaka på detta. Jag fortsatte sedan att fråga alla barn som var närvarande den dagen om de hade förslag på olika sorters vatten. Ett av barnen började nynna på en melodi där hen stoppade in de nya orden och jag hängde snabbt på, spelade in, sjöng med i melodin och satte sedan lämpliga gitarrackord. Men vad blev det för olika vatten då? Jo, först kom exempel som saltvatten och regnvatten men sedan sprängde ett barn fantasiväggen och utropade ” marulksvatten!” och genast kom andra kreativa förslag. När jag samlat ihop orden till en sång och presenterade den uttryckte varje barn en stolthet över att deras ”vatten” var med. Sen var det ju det där med att det inte går att få med ALLA ord (dock var jag noga med att barnen skulle få med varsitt vatten ifall de ville). Men, som titeln till detta inlägg säger uttryckte ett barn bestört: ”Du glömde unicornvatten!”
Länk till Olika Vatten

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg