MariaRipemo

Blogg

Estetiska lärprocesser i förskolan

Jag heter Maria Ripemo och är leg. förskollärare. Då jag även har en konstnärlig utbildning är jag intresserad av hur kompetens inom estetiska uttrycksformer kan sammanfogas med det pedagogiska arbetet i förskolan. Detta innebär för mig ett multimodalt sätt att…
Jag heter Maria Ripemo och är leg. förskollärare. Då jag även har en konstnärlig utbildning är jag intresserad av hur kompetens inom estetiska uttrycksformer kan sammanfogas med det pedagogiska arbetet i förskolan. Detta innebär för mig ett multimodalt sätt att främja kunskap genom estetiska lärprocesser. I min blogg kommer ni att få ta del av mina tankar och mitt arbete i förskolan.

Dans, matematik och en ny sång

Matematik och dans, hur hänger det ihop? Här blir det återigen dags att plocka fram det instrumentella, d v s att vi använder dansen som ett verktyg för att lära om matematik. Kanske kan vi också vända på det, matematiken blir ett redskap för att lära oss om dans? Bamford (2006) lyfter i The Wow Factor – Global research compendium on the impact of the arts in education hur stor betydelse arbete med estetiska uttrycksformer har för lärande om andra ämnen. I Läroplan för förskolan, Lpfö18 (Skolverket, 2018) beskrivs hur undervisningen på förskolan ska inkludera bland annat kunskap om matematiska begrepp, antal, tal, ordning och mängder. I detta område ingår även mätning och förändring, vilket jag kopplar samman med vad Bjertoft (2014) lyfter i Dans: en möjlighet för alla som handlar om dansens byggstenar – rum, tid, kropp, kraft och relation. Om vi applicerar det här resonemanget på matematik så är tid ett matematiskt område som kan inkludera tempo, takter och rytmer. Även rum kan kopplas till matematik genom att undersöka olika typer av riktningar såsom diagonal, cirkel och geometriska former.
Tillbaka till boken Kurran och Pigan på djupt vatten av Moroni (2021) som vi arbetar med på min förskola. Vi ville gestalta när Kurran och Pigan lämnar sitt hem och beger sig ut på en vandring för att hitta vatten. En diagonal märktes upp på golvet, vi satte på lämplig ”ökenmusik” och begav oss sedan ut på en ”dansvandring”. Barnen fick lyssna på rytmen och utforska olika typer av tempo, dynamik och nivåer. Samtidigt dansade vi på diagonalen, vilket också är en grundläggande väg i dans, och vi dansade även i cirklar. Vi räknade högt till musikens taktslag och KÄNDE verkligen hur varmt det var att dansa fram längs vägen. Slutligen kom vi fram till vattnet där vi dansade till ”vattenmusik” och där barnen genast måste dricka vatten!
Jag ville göra en sång av detta och delade in barnen i två grupper som skulle få ”brainstorma” fram material till en sång. Och som det kom förslag! Massor av idéer sprutade fram! Jag försökte anteckna, fingra på gitarren, lyssna och kommunicera och hänga med så gott jag kunde. Efteråt fnissade barnen fram kommandot att ”nu får du fixa sången på toaletten” (de har inte glömt tillfället när jag visade en video på hur jag gör ”demos” på toaletten eftersom det är tystast där). När jag spelade upp resultatet ifrågasatte barnen varför jag inte tagit med allt? Det här är såklart ett svårt moment då jag ju faktiskt måste gå in och sovra bland barnens alla idéer, där blir det en kombination av att följa barnen samtidigt som jag måste sätta upp en ram. Men jag förklarade så gott jag kunde och sa att det skulle bli en väldigt lång sång om ”allt” tas med, men att jag försökt få med så mycket som möjligt och att vi kommer att göra fler sånger. Vid själva inspelningen, som nu barnen har blivit så pass vana med så att några av dem till och med vill göra omtagning på omtagning, rådde stor inlevelse. Barnen blev ”varma” och flyttades tillbaka till den slitsamma dansvandringen. Ett barn sa till ett annat: ” Vi lägger oss ner, du kan lägga ditt huvud i mitt knä”. Kanske det hörs lite i sången, lyssna noga… Här är den:

Länk till Gå-sången

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg