MariaRipemo

Blogg

Estetiska lärprocesser i förskolan

Jag heter Maria Ripemo och är leg. förskollärare. Då jag även har en konstnärlig utbildning är jag intresserad av hur kompetens inom estetiska uttrycksformer kan sammanfogas med det pedagogiska arbetet i förskolan. Detta innebär för mig ett multimodalt sätt att…
Jag heter Maria Ripemo och är leg. förskollärare. Då jag även har en konstnärlig utbildning är jag intresserad av hur kompetens inom estetiska uttrycksformer kan sammanfogas med det pedagogiska arbetet i förskolan. Detta innebär för mig ett multimodalt sätt att främja kunskap genom estetiska lärprocesser. I min blogg kommer ni att få ta del av mina tankar och mitt arbete i förskolan.

Lilla Bokbryggan – Skål!

 Enligt mål i Läroplan för förskolan, Lpfö 18 ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla ”fantasi och föreställningsförmåga” samt ”nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära” (Skolverket, 2019, s. 13). Att arbeta med estetiska lärprocesser är inte bara en möjlighet att nå kunskap på flera olika sätt, utan också en väg till fördjupat lärande. Jag har tidigare lyft Roos (2014), som i Drama och teater som estetiska lärprocesser (i antologin Konst och lärande: Essäer om estetiska lärprocesser) beskriver hur arbete med estetiska uttrycksformer skapar ett flerdimensionellt lärande som ger nya perspektiv. Detta menar författaren ger ett meningsskapande. Det här sättet att se på kunskap fortsatte att genomsyra mitt arbete. I mitt inlägg ”Spelar drama någon roll?” beskriver jag vikten vid att vara inkännande och lyhörd när en arbetar med drama med de yngsta barnen. Att ”fånga upp”, aktivt lyssna och samtidigt ge barnen intryck och upplevelser är något jag strävar efter i mitt arbete med estetiska uttrycksformer. 

Riktlinjer för detta år var att vid olika tillfällen fokusera på skilda delar ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18 (Skolverket, 2019). Detta var indelat i block som inbegrep normer och värden, skapande, matematik och naturvetenskap. Min tanke var såklart att låta estetiska lärprocesser få genomsyra ALLT arbete då det ju, som jag lyft många gånger i bloggen, både går att använda de estetiska uttrycksformerna som en metod för att lära sig inom andra ämnen, men också för att utforska det estetiska ämnena i sig (intrinsikala värdet). Även detta år valde min förskola att vara med i ”Lilla Bokbryggan”, som är ett språkfrämjande arbete där utgångspunkten är en bok. Årets bok var Kurran och Pigan räddar en liten av Lisa Moroni (2019). Den handlar om de två figurerna ”Kurran” och ”Pigan” som en dag räddar en larv, ”Dodo”, från att bli uppäten av fåglar. Berättelsen utspelar sig i skogen och inbegriper ett naturvetenskapligt perspektiv och frågor som öppnar för värdegrundsarbete. Dessutom inbjuder bokens illustrationer till fantasi och kreativitet! 

Min intention var att skapa sånger utifrån barnen och boken och vi startade allt med en gestaltning där ”Kurran” och ”Pigan” hade picknick. Denna gestaltning samt texten/bilderna gav inspiration till den första sången. Men framförallt är det som barnen uttrycker det viktigaste för mig. ”Skål!” var det en 1-åring som utbrast, inte bara en gång, utan många gånger! Detta fick bli en central del i sången ”Picknick”.

”Kom Kurran! Kom Pigan! Nu ska vi ut på picknick!(2ggr)

Nötter, bladlöss och en flaska saft, SKÅL!(2ggr)”

Nedan länk och QR-kod till sången. Jag vill dessutom passa på upplysa om att jag även lagt in ljudlänkar till alla sånger som ligger som QR-koder i bloggens tidigare inlägg. 

Länk till ”Picknick”

Picknick

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg