MariaRipemo

Blogg

Estetiska lärprocesser i förskolan

Jag heter Maria Ripemo och är leg. förskollärare. Då jag även har en konstnärlig utbildning är jag intresserad av hur kompetens inom estetiska uttrycksformer kan sammanfogas med det pedagogiska arbetet i förskolan. Detta innebär för mig ett multimodalt sätt att…
Jag heter Maria Ripemo och är leg. förskollärare. Då jag även har en konstnärlig utbildning är jag intresserad av hur kompetens inom estetiska uttrycksformer kan sammanfogas med det pedagogiska arbetet i förskolan. Detta innebär för mig ett multimodalt sätt att främja kunskap genom estetiska lärprocesser. I min blogg kommer ni att få ta del av mina tankar och mitt arbete i förskolan.

Nyfiken på…

Av femton barn flyttade elva stycken till en avdelning för äldre barn. Detta innebar att elva 1-åringar nyfiket tog steget till oss och in i förskolans värld. För någon som är ett år och van vid att vara hemma, innebär detta en stor förändring med många nya intryck! En sak som barnen dock lärde sig snabbt var vad som hände när jag tog fram gitarren. Vi började omgående med en daglig sångstund där vi först och främst introducerade ”Namnbluesen”. Då de nya barnens vårdnadshavare var delaktiga under hela inskolningen fick de också vara en del av ”bluesen”. Även ”Hola amigo” och ”Sonnys song” från föregående år stannade kvar i vår repertoar. Dessa två sånger kom sedan att ingå i vår ”dansrepertoar”, men mer om det längre fram.

Att få börja om på nytt med de allra yngsta (och dessutom elva stycken) innebar såklart lite förändring. Samtidigt fick det mig återigen att reflektera kring Suzanne Ostens arbete med föreställningen Babydrama som sattes upp på Unga Klara 2006. Osten (2009) lyfter i Babydrama: en konstnärlig forskningsrapport barnets olika kompetenser och visar hur riktigt små barn kan kommunicera och samspela. Detta har jag även studerat i De Røde Skoene – et kunstnerisk og teoretisk forskningsprosjekt om teater för de aller minste där Hovik (2014) beskriver ett arbete med teater och små barn. Det som intresserar mig i både Ostens och Hoviks arbeten är hur de yngsta barnens utveckling, lärande och utforskande möter de estetiska uttrycksformerna. Ja, det är helt enkelt kontentan av min blogg – ”estetiska lärprocesser med de yngsta barnen på förskolan”. Jag utgår från ett undersökande och lyssnande förhållningssätt samtidigt som jag vill ge barnen möjlighet till estetiska uttrycksformer som inkluderar lockande, utmanande och stimulerande aktiviteter. Det var med den inställningen som jag ”tog mig an” ett arbete med estetiska lärprocesser med elva 1-åringar…men först blev det en städsång! För att underlätta i att plocka undan leksaker på förskolan så är det en del som använder sig av en speciell städsång, allt för att skapa något lustfyllt av något som kanske inte alltid är så roligt. Exempelvis var det någon avdelning som satte på en specifik Ariande Grande sång och sedan ”dansade” undan sakerna. Jag beslöt mig för att göra en egen städsång tillsammans med barnen som även lades på vår sajt, så att vårdnadshavare kunde använda sig av den även därhemma. Om den är så verkningsfull vet jag inte, ofta ”glöms” städningen bort och det sjungs och dansas istället, men å andra sida, hela mitt arbete bygger väl på estetiska uttryck..?!

Länk till ”Städsången”

QR-readerStädsången

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg