MariaRipemo

Blogg

Estetiska lärprocesser i förskolan

Jag heter Maria Ripemo och är leg. förskollärare. Då jag även har en konstnärlig utbildning är jag intresserad av hur kompetens inom estetiska uttrycksformer kan sammanfogas med det pedagogiska arbetet i förskolan. Detta innebär för mig ett multimodalt sätt att…
Jag heter Maria Ripemo och är leg. förskollärare. Då jag även har en konstnärlig utbildning är jag intresserad av hur kompetens inom estetiska uttrycksformer kan sammanfogas med det pedagogiska arbetet i förskolan. Detta innebär för mig ett multimodalt sätt att främja kunskap genom estetiska lärprocesser. I min blogg kommer ni att få ta del av mina tankar och mitt arbete i förskolan.

Begynnelsens frön…

Mina tankar om hur jag skulle kunna utveckla arbetet med estetiska lärprocesser började i samband med att förskolan jag arbetar på var med i Läslyftet, som är ett material från Skolverket framtaget för att främja barns språk-, läs- och skrivutveckling. Vi valde att arbeta med en modul som heter ”Skapa och kommunicera”. Jag fick upp ögonen för en artikel i tidningen Förskolan där det handlade om en förskola som arbetade med eget sångskapande (se artikeln De skildrar vardagen med musik). I samband med denna artikel började jag även fundera över min beundran av Jujja och Tomas Wieslanders sånger (Mamma Mu mm.) om vardagliga ting sedda ur barns perspektiv. Deras sångskatt (som jag ser det) handlar dels om att ta vara på språkutvecklande lek med ord i tidig ålder, men också om barnens eget inflytande. Jujja Wieslander berättar att sångerna kom till genom att lyssna på barnen (http://www.jujjawieslander.se/gallery/musiken/), vilket för mig kändes som helt rätt väg att gå. Båda dessa perspektiv finns som lärandemål i Läroplan för förskolan, Lpfö 18 (Skolverket, 2019), dels när det gäller barns språkutveckling men också beträffande barns delaktighet. Målet om ”förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans” (Skolverket, 2019, s 14) finns med som en röd tråd genom hela mitt arbete.

Med detta i åtanke föddes idén om att skapa ”Barnens sånger”…

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg