En Haikudikt blir en Haikusång!

Under de senaste veckorna har våra elever haft ”Kropp och Själ” som tema där de har skrivit egna Haikudikter som också blev Haikusånger!

Jag har under många år använt den gamla Japanska diktformen som är lätt att skriva såväl för en enskild elev som för en grupp. En Haiku dikt består av 17 stavelser på tre rader enligt mönstret 5-7-5.

Eleverna fick först veta hur man skriver en Haiku dikt och var diktformen kommer ifrån. De tittade på en världskarta för att se var Japan ligger i förhållande till Sverige och vi läste lite om japansk kultur och japanska traditioner. Genom att ljuda och spela sina namn och vissa andra ord på trummorna fick eleverna uppleva vad en stavelse är. Dessa övningar var till bra hjälp när vi skulle dela namn och ord i stavelser och skriva dem på ”Haiku-hjälp-linjer” på tavlan eller på pappret så här:

Namn och ord kan delas upp i stavelser=ljud som man skriver på de tomma linjerna i varje rad.

Sedan var det dags för eleverna att brainstorma tillsammans: alla skulle tänka på ord som hade med ”kropp” och ”själ” att göra. Det blev många ord om kroppsdelar- men vad är en själ? Vi hjälptes åt att förklara vad ordet själ betydde med att läsa om den. Alla ord som handlade om själen och kroppen skrevs på tavlan och lästes högt tillsammans med bilder och tecken för varje ord.

Varje elev gjorde sin Haikudikt genom att välja ord ifrån tavlan som de ville ha med i dikten samtidigt som de talade om vart orden skulle stå. Det var viktigt för eleverna att meningarna lät bra var för sig- och även tillsammans som en dikt. Till slut blev eleverna nöjda med sina Haikudikter och varje elev fick läsa upp sin dikt inför en publik! Nedan kan du se ett klipp från det tillfället, i kllippet kan du även se hur en av eleverna använder sitt AKK i sin redovisning.

För att göra en Haikudikt till en Haikusång fick varje elev till sin dikt välja på pianot en ton till varje stavelse. Sedan spelade jag den nyss komponerade Haikusången med basgång, ackord och rytmer. Texten från dikten och tonerna från pianot blev en sång som vi kunde sjunga tillsammans- vissa sånger lite lättare än andra!

För att ta ett steg längre i låtskrivandet kan man använda appen ”Garage Band” där man spelar in de utvalda tonerna på ett spår och i övriga spår lägger till ackord med olika instrument och rytmer samt tala eller sjunga in texten.

Haikusången kan skrivas med In Print, teckenbilder och blisssymboler – och toner och ackord kan sättas rakt ovanpå text och bilder.

Haiku: Kul att skriva en egen dikt och sång!!!

Nomi Denti Gunnarsson, musiklärare

 

 

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg