Kommunikativ miljö

I mitt förra inlägg skrev jag om tillgänglighet och delaktighet och jag tänkte fortsätta på det temat även denna gång men nu med fokus på den kommunikativa miljön. Vad är då en kommunikativ miljö?

I mitt förra inlägg skrev jag om tillgänglighet och delaktighet och jag tänkte fortsätta på det temat även denna gång men nu med fokus på den kommunikativa miljön. Vad är då en kommunikativ miljö? Jo, en kommunikativ miljö är en miljö som stimulerar och inbjuder till kommunikation på olika sätt. Att ha en bra kommunikativ miljö handlar om att personalen har god kompetens i olika sätt att kommunicera, att kommunikation uppmuntras och att omgivningen är lyhörd till elevens försök till kommunikation, vilka inte alltid är så tydliga. Kommunikaiton tar tid och omgivningen måste ha tid att vänta, även i tystnad finns mycket kommunikaiton. Att det finns kompisar som kommunicerar på samma sätt har också en stor betydelse. Men det handlar även om hur vi anpassar den fysiska miljön så att den blir så kommunikativ som möjligt och det är det som jag i detta inlägg vill belysa.
Vi har genom att göra små anpassningar av den miljön försökt att göra den så kommunikativ som möjligt. Dessa anpassningar handlar även om att göra miljön tillgänglig för alla, att man t ex skall kunna hitta i sin närmiljö är en viktig del i att bli så självständig som möjligt.

Stora kommunikationskartor finns på väggen i korridoren för att stimulera och uppmuntra till spontan kommunikation. Den vänstra kartan är en standardkarta med blisssymboler, den högra är en standardkarta med widgitbilder som finns att ladda ned i dataprogrammet Communicate In Print.

Dörrskyltar, med tre olika symboler, widgit, tecken och bliss – gör det lättare för alla att hitta på skolan. Dessa skyltar sitter inte bara på anpassade gymnasieskolans del av skolan utan de finns på t. ex expeditionen, elevhälsan, alla toaletter och på många lektionssalar.

Specifika kommunikationskartor, kommunikationskartor som är kopplade till situationer finns ibland annat i matsalen och på toaletter på anpassade gymnasieskolans del. Vi har valt att ha dubbla bilder i varje ruta, både en widgitbild och en ritad teckenbild. Då blir kommunikationskartan även ett lexikon för den som vill lära sig fler tecken eller som påminnelse om hur tecknet ser ut, både för elever och för personal.

Även i skolans bibliotek finns kommunikationskartor som handlar om att låna böcker och vilken typ av bok som man vill låna. Även skyltning och information i biblioteket är till viss del bildanpassad.

En annan anpassning som är bra för alla på skolan är den som finns i hissen. Eftersom vår skola har 4a våningar men med halvplan så kan det vara svårt att komma till rätt våningsplan. Med denna skylt blir det lite lättare att komma rätt. När man sedan stiger ut ur hissen så finns motsvarande symbol på utsidan, så att man kan vara säker på att man kommit rätt.

Det var lite om hur vi arbetar med den kommunikativa miljön. Skulle vara kul att se andras exempel, maila gärna eller kommentera!

Jessica Eriksson

Kommunikationspedagog

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg