Tillgänglighet och Delaktighet

Ett av målen i läroplanen är att eleven skall kunna använda modern teknik som olika verktyg för kunskapssökande och kommunikation. För många av våra elever så är det svårt att hitta information på nätet. De allra flesta sidor kräver att man kan läsa och skriva och även om det finns en uppläsningsfunktion så är det inte säkert att eleven vet hur den skall användas. Jag anser att det är viktigt att vi som särskola försöker att anpassa vår information så att eleven har möjlighet att självständigt ta del av den information som finns. Att göra informationen tillgänglig är en demokratisk fråga: alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter.  

Vi har på olika sätt försökt att närma oss denna fråga och hemsidan är ett exempel på det. När vi startade arbetet med att anpassa vår hemsida så bestämde vi att det var eleverna vi ville vända oss till, de var vår målgrupp, inte föräldrarna i första hand. Vi ville att hemsidan skulle innehålla information som var nyttig för elever som går här på skolan eller för elever som kommer hit på praktik. Vi valde att ha Pictogrambilder i menyraden eftersom det är den typen av symboler som man stöter på ute i samhället i olika typer av skyltning. När man sedan klickar sig vidare på hemsidan så finner man att all information finns med bildstöd och då i de allra flesta fall med Widgitsymboler. Anledningen till att vi här har valt att använda oss av Widgitsymboler är att de flesta av våra elever som är i behov av AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) använder just denna symbolbas. Tyvärr fungerar inte uppläsningsfunktionen på denna sida och det var ett medvetet val vi gjorde att satsa på bildstöd istället för uppläsning, nästa steg i arbetet med hemsidan är att få uppläsningsfunktionen att fungera.

Jag får ofta frågan om alla elever kan hantera sidan och kan ta till sig informationen och det målet tror jag i nuläget är svårt att nå. Målet har varit att alla elever ska ges en möjlighet att känna igen någon symbol, förstå delar av innehållet och känna att informationen är riktad till hen och inte till någon annan. På hemsidan kan man t. ex hitta veckans tecken, matsedel, information om elevhälsa, bibliotek och vårt mysiga Cafe Blå, Välkomna att ta en titt på vår hemsida!

http://iis03.karlstad.se/iv/

 

Läs mer om de lagar och riktlinjer som finns om delaktighet på Handisam.

Handisam är en myndighet som samordnar, påskyndar och följer upp funktionshinderpolitiken och de arbetar för att påskynda utvecklingen mot ett samhälle där alla kan deltajämlikt oavsett funktionsförmåga

http://www.handisam.se/gor-tillgangligt/Tillganglig-information-och-kommunikation/

Trevlig helg!

Jessica Eriksson

Kommunikationspedagog

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg