picture-514-1417520340.jpg

Blogg

Lokalredaktör Arvika

IKT-pedagog på Arvika Skoldatatek och lokalredaktör för "Pedagog Värmland" i Arvika.

Skoldatatek (Värmland)

 

I de grönmarkerade kommunerna finns Skoldatatek. De gulmarkerade kommunerna har ansökt om SIS-medel till Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för att starta Skoldatatek i projektform.

Vad är ett Skoldatatek?

Skoldatatek är en pedagogisk verksamhet där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring IT sätts i centrum. I verksamheten bör finnas både specialpedagogisk och teknisk kompetens. Personalen ska vara väl förtrogen med skolans mål och uppdrag. Verksamheten bör dessutom vara förankrad i skolans förvaltningsledning och i kommunens skolplan.

Målgrupp

Skoldatatek vänder sig till skolpersonal som undervisar elever i behov av särskilt stöd, men främst med fokus på koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Syfte

Skoldatatekens syfte är att

vara en naturlig del i kommunens elevstöd

medverka till att stimulera och utveckla inkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd så att de blir delaktiga i sitt lärande

ge skolpersonal en fördjupad specialpedagogisk kompetens om hur man med hjälp av IT-baserade verktyg kan skapa stimulerande lärandesituationer för elever i behov av särskilt stöd

erbjuda skolpersonal möjlighet att prova alternativa verktyg och pedagogisk programvara före inköp

utvärdera nyheter och sprida information om IT i lärandet för målgruppen

samverka med berörda intresseorganisationer och föräldrar samt Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket samt vid behov med landstingens hjälpmedelverksamhet.

I Sverige finns det ca. 200 kommuner som bedriver Skoldatateksverksamhet.

Vill ni veta mera, se skoldatatek.se eller kontakta hans.sundvall@arvika.se på Arvika skoldatatek.
Vi finns även på Facebook!

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg