picture-592-1429190789.jpg

Blogg

Gästbloggen

Här bloggar kloka personer ur Pedagog Värmlands nätverk.

Orrholmsgatan 9B

Hej!

Vi är tre Sfi-lärare på Tingvallagymnasiet i Karlstad som har jobbat med att tydliggöra kunskapskraven för Sfi; Svenskutbildning för invandrare, kurs B. Det abstrakta textinnehållet i kursplanen har vi konkretiserat i en spelfilm, Orrholmsgatan 9B, för och med Sfi-elever.

Filmen tar fasta på de vardagliga situationerna som betonas i kursplanen. Dialogen är enkel, men autentisk och på intet sätt tillrättalagd, filmen återger verkliga situationer. Filmen är uppdelad i 6 avsnitt och varje avsnitt är mellan 5 – 10 minuter långt.

Orrholmsgatan 9B

Ali har precis flyttat till Karlstad. Han känner ingen men får snabbt kontakt med sina nya grannar. Speciellt med Maryam, kvinnan, mittemot, som glömmer handskarna hos Ali och måste komma tillbaka… Alis öppenhet och generositet smittar av sig och snart börjar alla i huset umgås. Ingen ska behöva vara ensam på Orrholmsgatan 9B!

Vi har också skapat ett intillmaterial utifrån de fyra aspekterna höra, tala, läsa och skriva och det fungerar som ett pedagogiskt verktyg ihop med spelfilmen. Även här har sfi-elever medverkat i produktionen. Gällande muntlig interaktion är tanken att Du som pedagog ska kunna utgå från spelfilmen och träna på kommunikation i vardagliga situationer.

Materialet finns tillgängligt på vår hemsida http://skola.karlstad.se/sfitingvalla/ (Ej tillgängligt för tillfället. Reds anm.)

Du hittar avsnitten på Youtube här:

Orrholmsgatan 9B – avsnitt 1

Orrholmsgatan 9B – avsnitt 2

Orrholmsgatan 9B – avsnitt 3

Orrholmsgatan 9B – avsnitt 4

Orrholmsgatan 9B – avsnitt 5

Orrholmsgatan 9B – avsnitt 6

På hemsidan ligger även intillmaterialet. Det är småfilmer som är direkt kopplade till de olika avsnitten i Orrholmsgatan 9B. (Ej tillgängligt för tillfället. Reds anm.)

Vi hoppas att ni vill ta del av vårt material!

Hälsningar

Pernilla Gren Edvardsson, Emma Lanäs och Ylva Gripner

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg