picture-342-1425415284.jpg

Blogg

Med rätt att utmanas - i en skola för alla

Här bloggar jag, Elisabet Mellroth. Jag har bloggat lite oregelbundet sedan 2015. Många av mina blogginlägg handlar om att undervisa elever med särskild begåvning och om de projekt jag arbetat med kring detta. Sedan 2019 arbetar jag som lektor vid Sundsta-Älvkullegymnasiet…

Här bloggar jag, Elisabet Mellroth. 

Jag har bloggat lite oregelbundet sedan 2015. Många av mina blogginlägg handlar om att undervisa elever med särskild begåvning och om de projekt jag arbetat med kring detta. Sedan 2019 arbetar jag som lektor vid Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad, utöver det arbetar jag som inhyrd forskare vid Örebro universitet och är associerad forskare till Karlstads universitet. 

Framöver (från och med HT2020) kommer mina blogginlägg även handla om kollegialt lärande, kollegialt samarbete och differentierad undervisning även om undervisning av elever med särskild begåvning fortfarande kommer finnas med.

Jag hoppas på att kunna dela med mig av sådant jag själv lär mig genom olika projekt jag deltar i, av saker som gått bra eller mindre bra i min egen undervisning, av olika fortbildningar som kan vara av intresse och lite allt möjligt smått och gott som hör till undervisning och skola. 

Det går att anlita mig som föreläsare/utbildare kring att undervisa elever med särskild begåvning, detta har jag gjort från norr till söder i vårt land men även utomlands, detta gör jag genom Karlstads kommun. Särskilt begåvade elever och deras behov har intresserat mig ända sedan 2006 och det är inom det området jag fördjupat mig mest, jag sitter med i två internationella kommitéer kring detta. I The International Group for Mathematics, Creativity and Giftedness (MCG) sedan augusti 2019 och i European Council for High Ability (ECHA) från och med september 2020.

Om Elisabet

10 december 2018 disputerade jag inom ämnet pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, fokus i mina doktorandstudier ligger på att genom ett lärarperspektiv undersöka hur teorier kring undervisning av elever med särskild begåvning kan orkestreras i svensk skola. Mitt mål är att minska klyftan mellan praktik och forskning och bidra till kunskap kring hur undervisningen kan breddas så att fler elever ges möjlighet till en givande skolvardag, en tillgänglig lärmiljö. Avhandlingen finns att ladda ned på diva.org eller genom att klicka här.

Jag utbildade mig till gymnasielärare i matematik och kemi vid Göteborgs universitet och kombinerade detta med en magisterexamen i kemi 1997. Under min lärarutbildning funderade jag på varför vi aldrig fick lära oss något om de barn som behövde extra stimulans i skolan. Det dröjde dock ända till 2006 innan jag tog tag i denna tanke på riktigt, jag var då på matematikbiennalen i Malmö och genom en föreläsning "Matematikbegåvningar i grundskolan" av Arne Engström förstod jag att det fanns människor i denna värld som engagerade sig för dessa barn.

2008-2009 gick jag en utbildning genom Växjö universitet med Inger Wistedt som examinator, denna utbildning gav mig ett ECHA-cerifikat (ECHA - European Council for High Ability) och jag kunde därefter kalla mig "specialist in gifted education" som först i Sverige.

Efter detta ville jag på allvar göra något praktiskt för barn som behövde extra stimulans i matematik i skolan. Jag startade gruppen jag kallade "Mattevänner", barn kom på sin fritid dit. Som en direkt följd av detta startades motsvarande grupp som jag har kallat "matteglädje". Matteglädje har varit på skoltid i några skolors regi.

2012 påbörjade jag forskarstudier i matematikdidaktik och jag licentierade i december 2014 vid Karlstads universitet. Den 10 dec 2018 disputerade jag inom pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

Vetenskapliga publikationer

    Brandl, M., Szabo, A, Mellroth, E., & Benölken, R. (2020). Educating prospective teachers in the field of mathematical giftedness: Comparing experiences. Paper accepted to ICME, Shanghai, China

    Vinerean Bernhoff, M., Liljekvist, Y., & Mellroth, E. (2020). University students’ self-evaluation: Digital solutions for identifying highly motivated students. Poster accepted to ICME, Shanghai, China.

    Mellroth, E. & Bergwall, A. (2020). Kollegialt lärande kring lärsituationer för gymnasieelever med särskild begåvning. Short paper presented at Madif, Växjö, Sweden.

    Mellroth, E. (2020). Teachers’ views on teaching highly able pupils in a heterogeneous mathematics classroom. Scandinavian Journal of Educational Research. DOI: 10.1080/00313831.2020.1716065

    Mellroth, E. (2019). Swedish teachers’ perspectives on educating highly able pupils. In A. Pöhls & K. Pamperien (Eds.) Festschrift für Marianne Nolte: Alle Talente wertschätzen grenz- und beziehungsgebiete der Mathematikdidaktik ausschöpfen. Münster, Germany: VTM-verlag

    Mellroth, E. & Margrain, V. (2019). Teaching highly able learners in diverse classrooms: Pedagogical possibilities through collaboration. In M. Nolte (Ed.) Including the highly gifted and creative students: Current ideas and future directions. Proceedings of the 11th International conference on mathematics creativity and giftedness. (pp. 21 – 31). Münster, Germany: VTM-Verlag.

    Mellroth, E., Vinerean Bernhof, M., Boström, M, & Liljekvist, Y. (2019). Differentiated instruction using learning management systems in upper secondary school and university level: A research proposal. In M. Nolte (Ed.) Including the highly gifted and creative students: Current ideas and future directions. Proceedings of the 11th International conference on mathematics creativity and giftedness. (pp. 378 – 380). Hamburg, Germany: VTM-Verlag.

    Mellroth, E. & Boesen, J. (2019, February). Noticing pupils’ mathematical potential – A proposal for guiding teachers. In Jankvist, U. T., Van den Heuvel-Panhuizen, M., & Veldhuis, M. (Eds.). (2019). Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME11, February 6 – 10, 2019)(pp. 3688-3695). Utrecht, the Netherlands: Freudenthal Group & Freudenthal Institute, Utrecht University and ERME.

    Mellroth, E. (2019). Sverige och undervisning av elever med särskild begåvning i slutet av 2018. Kognition og Pædagogik: Tidskrift om gode læringsmiljøer 29(111 – 112), 42-47.

    Mellroth, E., van Bommel, J., & Liljekvist, Y. (2019). Elementary teachers on orchestrating teaching for mathematically highly able pupils. The Mathematics Enthusiast 16(1-3), 127-153.

    Mellroth, E. (2018). Harnessing teachers’ perspectives: Recognizing mathematically highly able pupils and orchestrating teaching for them in a diverse ability classroom. Doctoral dissertation. Karlstad, Sweden: Karlstad University Press.

    Mellroth, E. & Thyberg, A. (2018). Der Spielfeld. In R. Benölken, N. Berlinger, & M. Veber (Eds.) Alle zusammen!: Offene, substanzielle Problemfelder als Gestaltungsbaustein für inklusiven Mathematikunterricht. (Band. 1). (pp. 37-49). Münster, Germany: VTM-Verlag.

    Mellroth, E. (2017, February). The suitability of rich learning tasks from a pupils perspective. In T. Dooley, & G. Guedet (Eds.), Proceedings of the 10th Congress of European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10) (pp. 1162-1169). Dublin, Ireland : Dublin City University and European Society for Research in Mathematics Education.

    Mellroth, E. (2016, October). Developing the design of a role-play in a professional development. Poster session presented at the ERME Topic Conference ETC3, Berlin, Germany.

    Liljekvist, Y., Mellroth, E., & Olsson, J. (2016, January). Conceptualizing a local instructional theory in design research. Symposium conducted at the 10th matematikdidaktiska forskningsseminariet (MADIF) av Svensk Förening för Matematikdidaktisk forskning (SMDF), Karlstad, Sweden.

    Mellroth, E. (2015, May). High achievers in the mathematical kangaroo compared to high achievers in the Swedish national test in mathematics. In Wistedt, I. (Chair), Mathematically gifted students – challenging the Nordic egalitarian view of teaching and learning the subject.   Symposium conducted at the 5th Nordic conference on subject education (NoFa5), Helsinki, Finland.

    Mellroth, E. (2015, February). Problem solving competency and the mathematical kangaroo. In K. Krainer, & N. Vondrová (eds.), Proceedings of the 9th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp. 1095 – 1096). Prague, Check Republic: ERME.

    Mellroth, E. (2014). High achiever! Always a high achiever? Licentiate thesis. Karlstad, Sweden: Karlstad University.

    Mellroth, E. (2013, February). Mathematically able but underachieving in school mathematics. In B. Ubuz, C. Haser, & M. A. Mariotti (eds.), Proceedings of the 8th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp. 1264 – 1265). Antalya, Turkey: ERME.

    Mellroth, E. (2009). Hur man kan identifiera och stimulera barns matematiska förmågor. [How to identify and stimulate the mathematical abilities in children]. Master thesis, Växjö, Sweden: Växjö University

Några populärvetenskapliga publikationer

   Mellroth, E. & Sjöö, D. (2018). Finns det donkar i Karlstad? Nämnaren 1, 28-31.

   Mellroth, E. (2017). Med rätt att utmanas i en skola för alla: Ett skolutvecklingsprojekt i Karlstad. Nämnaren 1. 22-27.

   Hochbegabtenpädagogik in Schweden. Labyrinth No 6

   Gifted education in Sweden from 2015 and onwards, ECHA news, vol 29, no.1, 2015, p. 4-5.

Rapporter

    Erasmusprojeket 2017-1-SE01-KA101-034247

    Mellroth, E. (2018a, May 23). Med rätt att utmanas – i en skola för alla: Att utveckla verksamheten kring att inkludera särskilt begåvade elever i lärande. [The right to be challenged – in a school for everyone: To develop practice on including highly able pupils in learning]. Retrieved from https://pedagogvarmland.se/sites/default/files/media/files/medrattattutmanas_v1_del2.pdf and https://pedagogvarmland.se/sites/default/files/media/files/medrattattutmanas_v2_del2.pdf

    Mellroth, E., Arwidsson, A., Holmberg, K., Lindgren Persson, A., Nätterdal, C., Perman, L., Sköld, S., & Thyberg, A. (2016). En forskningscirkel för lärare om särskild begåvning i matematik. Karlstad, Sweden: Karlstad University.

Erasmus – Glasgow dag 4

Skolan börjar kl. 9:00 varje dag. På fredagar är det storsamling i idrottssalen med lite olika innehåll. Denna morgon var det teateruppspel, så förutom alla trehundra elever var det dessutom några föräldrar inbjudna. Eleverna i Primary 3 spelade upp sin teater om Romarriket. De sjöng, spelade teater och läste sina faktatexter som samtidigt visades på Power Point. Därefter uppmärksammades månadens födelsedagsbarn som fick stå upp och alla sjöng för dem. Rektor delade sedan ut diplom och utmärkelser för många olika goda prestationer ämnesmässigt såväl som att man kämpat och gjort individuella framsteg. Ett syskonpar berättade sedan om sin pappa som varit sjuk i cancer. Samtidigt som de berättade visades en Power Point med fakta. Alla kunde sedan donera pengar till en speciell fond genom att gissa åldern på skolans ”Nalle”. Därefter gick alla klasser till sina respektive rum i det ”öppna landskapet”. Vi passade då på att berätta helt kort om Karlstad och David sjöng och dansade för glada och något förvånade elever och pedagoger.

Efter en rast följde en matematiklektion i Primary 1/2 utomhus. Den bestod av fyra stationer.

Vid stationerna användes:

 • Rockringar, i dem skulle eleverna lägga ärtpåsar och addera och subtrahera tal upp till 30.
 • Tärningar med siffror 1–6 där eleverna skulle addera siffrorna.
 • Hopphagar, som eleverna själva ritat, numrerat och hoppade i.
 • Ett stort pappersark med ett tjugotal olika siffror med addition och subtraktion som barnen tränade på tillsammans.

Eleverna deltog i de olika stationerna med stort engagemang. Många av dessa elever i fem-, till sju års åldern var mycket duktiga i matematik och kunde räkna ut tal med tiotalsövergångar både i subtraktion och addition. De som inte var lika säkra kunde räkna ändå genom att t.ex. förflytta ärtpåsar.

Sammanfatande reflektioner

Hur kan jobbskuggningen förbättra vår kompetens i att utbilda begåvade elever? Ämnet matematik är av extra intresse.

 • Vi har under vår vistelse i Skottland fått möjlighet att kontrastera vår egen undervisning mot annan och det ger förutsättningar till djupare reflektion och analys och i förlängningen möjlighet att utveckla vår undervisning. Likaså är det nyttigt att sätta ord på den egna undervisningen. Att kollegialt utbyta erfarenheter med erfarna lärare startar processer.
 • Vi kan förbättra vår kompetens i att utbilda begåvade elever genom att använda Blooms taxonomi. Om vi använder den på ett liknande sätt som vi fick ta del av under jobbskuggningen, då kan pedagoger och elever på ett tydligt sätt följa utvecklingen av tänkandet.
 • Vi kan se att vårt arbete med att identifiera och arbeta med särskilt begåvade elever ligger i framkant.

Vilka nya undervisnings- och inlärningsmetoder har vi lärt oss av jobbskuggningen?

 • Vi har fått ta del av möjliga sätt att organisera undervisningen så att inlärning och undervisning mer direkt och specifikt riktas till en mindre grupp elever. Eleverna kan delas in i grupper utifrån nivå och få korta genomgångar under tiden som övriga elever arbetar med sitt vid sidan om. Vi har lärt oss att organisera undervisningen på ett sådant sätt att eleverna tränas att bli mer självständiga i sitt arbete.  Detta kan möjliggöra effektivare resursfördelning.
 • Vi tänker att samtal om lösningar och strategier, öppna frågor och reflektioner är bra och kan användas mer, speciellt i grupper med färre elever. 
 • Vi har lärt oss att ”stationer” med uppgifter och konkret material är en bra metod.
 • Vi har sett att leken lyfts fram för 5,6 och 7 åringarna, och att lärarna filmat och samtalat om leken. Vi har också sett ett fint samarbete mellan eleverna i lekar.

 Hur kan detta genomföras i vår egen praktik?

 • Genom att använda läromedel som tillåter arbete på olika nivåer. Uppgifter som kan utvidgas med frågor utifrån Blooms taxonomi.
 • Genom att undervisa i miljöer och sammanhang där eleverna lätt kan ansluta, lyssna, inspireras och utmanas när grupper undervisas, då eleven själv är i gruppen eller sitter vid sidan om. 
 • Tvålärarsystem ger bra förutsättningar att genomföra indelningar i mindre grupper.
 • Vi kan se att för de lärare som arbetar i ett tvålärarsystem är Killermont primary schools arbetsmetod relativt lätt att genomföra. En lärare kan ha en liten grupp medan den andra läraren fångar upp de barn som är i behov av stöd i den större arbetsgruppen.
 • Det vi vill ta med oss är även skolans tydliga och relativt snabba genomgångar (i mindre grupper efter förmåga) då barnen som inte har genomgång respekterar och väntar in sin genomgång. Vi kan då se fördelar med att de barn som inte är med under genomgången kan få med sig en hel del av det som sägs i klassrummet ändå. Barnen kan också behöva byta grupp för sin egna progression. 

Nu avslutas resan i Glasgow och nästa vecka undervisar vi åter våra elever i Karlstad, men oss har vi fina erfarenheter! Vi hoppas att vi ses på vårt Pedagogiska café i maj då vi berättar mer om våra upplevelser i Skottland. Vi återkommer med information om detta inom kort!

Malin Ramm, Kronoparksskolan
Malin Skog, Kronoparksskolan
Marie Malmborg, Kronoparksskolan
Anna Henriksson, Frödingskolan
David Sjöö, Stodeneskolan

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg