picture-342-1425415284.jpg

Blogg

Med rätt att utmanas - i en skola för alla

Här bloggar jag, Elisabet Mellroth. Jag har bloggat lite oregelbundet sedan 2015. Många av mina blogginlägg handlar om att undervisa elever med särskild begåvning och om de projekt jag arbetat med kring detta. Sedan 2019 arbetar jag som lektor vid Sundsta-Älvkullegymnasiet…

Här bloggar jag, Elisabet Mellroth. 

Jag har bloggat lite oregelbundet sedan 2015. Många av mina blogginlägg handlar om att undervisa elever med särskild begåvning och om de projekt jag arbetat med kring detta. Sedan 2019 arbetar jag som lektor vid Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad, utöver det arbetar jag som inhyrd forskare vid Örebro universitet och är associerad forskare till Karlstads universitet. 

Framöver (från och med HT2020) kommer mina blogginlägg även handla om kollegialt lärande, kollegialt samarbete och differentierad undervisning även om undervisning av elever med särskild begåvning fortfarande kommer finnas med.

Jag hoppas på att kunna dela med mig av sådant jag själv lär mig genom olika projekt jag deltar i, av saker som gått bra eller mindre bra i min egen undervisning, av olika fortbildningar som kan vara av intresse och lite allt möjligt smått och gott som hör till undervisning och skola. 

Det går att anlita mig som föreläsare/utbildare kring att undervisa elever med särskild begåvning, detta har jag gjort från norr till söder i vårt land men även utomlands, detta gör jag genom Karlstads kommun. Särskilt begåvade elever och deras behov har intresserat mig ända sedan 2006 och det är inom det området jag fördjupat mig mest, jag sitter med i två internationella kommitéer kring detta. I The International Group for Mathematics, Creativity and Giftedness (MCG) sedan augusti 2019 och i European Council for High Ability (ECHA) från och med september 2020.

Om Elisabet

10 december 2018 disputerade jag inom ämnet pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, fokus i mina doktorandstudier ligger på att genom ett lärarperspektiv undersöka hur teorier kring undervisning av elever med särskild begåvning kan orkestreras i svensk skola. Mitt mål är att minska klyftan mellan praktik och forskning och bidra till kunskap kring hur undervisningen kan breddas så att fler elever ges möjlighet till en givande skolvardag, en tillgänglig lärmiljö. Avhandlingen finns att ladda ned på diva.org eller genom att klicka här.

Jag utbildade mig till gymnasielärare i matematik och kemi vid Göteborgs universitet och kombinerade detta med en magisterexamen i kemi 1997. Under min lärarutbildning funderade jag på varför vi aldrig fick lära oss något om de barn som behövde extra stimulans i skolan. Det dröjde dock ända till 2006 innan jag tog tag i denna tanke på riktigt, jag var då på matematikbiennalen i Malmö och genom en föreläsning "Matematikbegåvningar i grundskolan" av Arne Engström förstod jag att det fanns människor i denna värld som engagerade sig för dessa barn.

2008-2009 gick jag en utbildning genom Växjö universitet med Inger Wistedt som examinator, denna utbildning gav mig ett ECHA-cerifikat (ECHA - European Council for High Ability) och jag kunde därefter kalla mig "specialist in gifted education" som först i Sverige.

Efter detta ville jag på allvar göra något praktiskt för barn som behövde extra stimulans i matematik i skolan. Jag startade gruppen jag kallade "Mattevänner", barn kom på sin fritid dit. Som en direkt följd av detta startades motsvarande grupp som jag har kallat "matteglädje". Matteglädje har varit på skoltid i några skolors regi.

2012 påbörjade jag forskarstudier i matematikdidaktik och jag licentierade i december 2014 vid Karlstads universitet. Den 10 dec 2018 disputerade jag inom pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

Vetenskapliga publikationer

    Brandl, M., Szabo, A, Mellroth, E., & Benölken, R. (2020). Educating prospective teachers in the field of mathematical giftedness: Comparing experiences. Paper accepted to ICME, Shanghai, China

    Vinerean Bernhoff, M., Liljekvist, Y., & Mellroth, E. (2020). University students’ self-evaluation: Digital solutions for identifying highly motivated students. Poster accepted to ICME, Shanghai, China.

    Mellroth, E. & Bergwall, A. (2020). Kollegialt lärande kring lärsituationer för gymnasieelever med särskild begåvning. Short paper presented at Madif, Växjö, Sweden.

    Mellroth, E. (2020). Teachers’ views on teaching highly able pupils in a heterogeneous mathematics classroom. Scandinavian Journal of Educational Research. DOI: 10.1080/00313831.2020.1716065

    Mellroth, E. (2019). Swedish teachers’ perspectives on educating highly able pupils. In A. Pöhls & K. Pamperien (Eds.) Festschrift für Marianne Nolte: Alle Talente wertschätzen grenz- und beziehungsgebiete der Mathematikdidaktik ausschöpfen. Münster, Germany: VTM-verlag

    Mellroth, E. & Margrain, V. (2019). Teaching highly able learners in diverse classrooms: Pedagogical possibilities through collaboration. In M. Nolte (Ed.) Including the highly gifted and creative students: Current ideas and future directions. Proceedings of the 11th International conference on mathematics creativity and giftedness. (pp. 21 – 31). Münster, Germany: VTM-Verlag.

    Mellroth, E., Vinerean Bernhof, M., Boström, M, & Liljekvist, Y. (2019). Differentiated instruction using learning management systems in upper secondary school and university level: A research proposal. In M. Nolte (Ed.) Including the highly gifted and creative students: Current ideas and future directions. Proceedings of the 11th International conference on mathematics creativity and giftedness. (pp. 378 – 380). Hamburg, Germany: VTM-Verlag.

    Mellroth, E. & Boesen, J. (2019, February). Noticing pupils’ mathematical potential – A proposal for guiding teachers. In Jankvist, U. T., Van den Heuvel-Panhuizen, M., & Veldhuis, M. (Eds.). (2019). Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME11, February 6 – 10, 2019)(pp. 3688-3695). Utrecht, the Netherlands: Freudenthal Group & Freudenthal Institute, Utrecht University and ERME.

    Mellroth, E. (2019). Sverige och undervisning av elever med särskild begåvning i slutet av 2018. Kognition og Pædagogik: Tidskrift om gode læringsmiljøer 29(111 – 112), 42-47.

    Mellroth, E., van Bommel, J., & Liljekvist, Y. (2019). Elementary teachers on orchestrating teaching for mathematically highly able pupils. The Mathematics Enthusiast 16(1-3), 127-153.

    Mellroth, E. (2018). Harnessing teachers’ perspectives: Recognizing mathematically highly able pupils and orchestrating teaching for them in a diverse ability classroom. Doctoral dissertation. Karlstad, Sweden: Karlstad University Press.

    Mellroth, E. & Thyberg, A. (2018). Der Spielfeld. In R. Benölken, N. Berlinger, & M. Veber (Eds.) Alle zusammen!: Offene, substanzielle Problemfelder als Gestaltungsbaustein für inklusiven Mathematikunterricht. (Band. 1). (pp. 37-49). Münster, Germany: VTM-Verlag.

    Mellroth, E. (2017, February). The suitability of rich learning tasks from a pupils perspective. In T. Dooley, & G. Guedet (Eds.), Proceedings of the 10th Congress of European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10) (pp. 1162-1169). Dublin, Ireland : Dublin City University and European Society for Research in Mathematics Education.

    Mellroth, E. (2016, October). Developing the design of a role-play in a professional development. Poster session presented at the ERME Topic Conference ETC3, Berlin, Germany.

    Liljekvist, Y., Mellroth, E., & Olsson, J. (2016, January). Conceptualizing a local instructional theory in design research. Symposium conducted at the 10th matematikdidaktiska forskningsseminariet (MADIF) av Svensk Förening för Matematikdidaktisk forskning (SMDF), Karlstad, Sweden.

    Mellroth, E. (2015, May). High achievers in the mathematical kangaroo compared to high achievers in the Swedish national test in mathematics. In Wistedt, I. (Chair), Mathematically gifted students – challenging the Nordic egalitarian view of teaching and learning the subject.   Symposium conducted at the 5th Nordic conference on subject education (NoFa5), Helsinki, Finland.

    Mellroth, E. (2015, February). Problem solving competency and the mathematical kangaroo. In K. Krainer, & N. Vondrová (eds.), Proceedings of the 9th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp. 1095 – 1096). Prague, Check Republic: ERME.

    Mellroth, E. (2014). High achiever! Always a high achiever? Licentiate thesis. Karlstad, Sweden: Karlstad University.

    Mellroth, E. (2013, February). Mathematically able but underachieving in school mathematics. In B. Ubuz, C. Haser, & M. A. Mariotti (eds.), Proceedings of the 8th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp. 1264 – 1265). Antalya, Turkey: ERME.

    Mellroth, E. (2009). Hur man kan identifiera och stimulera barns matematiska förmågor. [How to identify and stimulate the mathematical abilities in children]. Master thesis, Växjö, Sweden: Växjö University

Några populärvetenskapliga publikationer

   Mellroth, E. & Sjöö, D. (2018). Finns det donkar i Karlstad? Nämnaren 1, 28-31.

   Mellroth, E. (2017). Med rätt att utmanas i en skola för alla: Ett skolutvecklingsprojekt i Karlstad. Nämnaren 1. 22-27.

   Hochbegabtenpädagogik in Schweden. Labyrinth No 6

   Gifted education in Sweden from 2015 and onwards, ECHA news, vol 29, no.1, 2015, p. 4-5.

Rapporter

    Erasmusprojeket 2017-1-SE01-KA101-034247

    Mellroth, E. (2018a, May 23). Med rätt att utmanas – i en skola för alla: Att utveckla verksamheten kring att inkludera särskilt begåvade elever i lärande. [The right to be challenged – in a school for everyone: To develop practice on including highly able pupils in learning]. Retrieved from https://pedagogvarmland.se/sites/default/files/media/files/medrattattutmanas_v1_del2.pdf and https://pedagogvarmland.se/sites/default/files/media/files/medrattattutmanas_v2_del2.pdf

    Mellroth, E., Arwidsson, A., Holmberg, K., Lindgren Persson, A., Nätterdal, C., Perman, L., Sköld, S., & Thyberg, A. (2016). En forskningscirkel för lärare om särskild begåvning i matematik. Karlstad, Sweden: Karlstad University.

Erasmus – Amsterdam dag3

Idag har Helena Ingemarsson och Elin Schymberg Landström anslutit till Amsterdam. Det var riktigt trevligt att få sällskap, men vi delade genast upp oss för att uppleva så mycket som möjligt.

Vår värd är deDNKRS, en organisation där speciallärare med utbildning inom särskild begåvning arbetar.

Jag har följt med Hildi, en av grundarna till deDNKRS, som mött personalen på Montessoriskolan i Bilthoven. Hon har lett personalen i aktiviteter blandat med samtal och föreläsning kring vad särskild begåvning är, vilka ”läregenskaper” de har och vad man därför behöver tänka på i undervisningen.Extra mycket poängterades att dessa elever behöver mötas av komplexiteten, helheten. Hildi kallar det för Top-down och relaterar till Blooms reviderade taxonomi. Med hjälp av tärningar fick man hjälp till att konstruera frågor för att träna det högre tänkandet.

Alltså på liknande sätt vi arbetet i projektet Med rätt att utmanas när vi har utvecklat matematikuppgifterna som snart publiceras i vår rapport.

Hildi poängterade också att det är viktigt att hela tiden observera eleverna för att upptäcka tecken på särskild begåvning och för att kunna ge dem stöd på rätt sätt. deDNKRS var anlitade till denna skola därför att de känner ett behov av att utveckla sin skolplan för att uppmärksamma och stödja de särskild begåvade eleverna. I Holland ska varje skola ha en sådan plan, men även om de har det så är det inte alltid så att personalen vet hur den ska implementeras, ofta ger deDNKRS stöd även med detta. I Holland ska alltså en plan för undervisning av särskilt begåvade elever finnas på samma sätt som de ska ha en plan för att hantera elever med NPF och på samma sätt som de ska ha en plan för att hantera och förbygga mobbning.

Lite häftigt var det att det var Maria Montessori själv som startat denna skolan. Bildbevis fanns, och miljön i sig både ute och inne var väldigt inbjudande.

  

Elin och Helena var med Kim på 7:e Montessorischool i Amsterdam west. Kim är ansvarig för att stödja särskilt begåvade elever individuellt och i grupp, samt att handleda och utbilda kollegor. En dag i veckan arbetar hon övergripande för kommunen som involverar 15 skolor, hon är med i styrgruppen som utvecklar den plan som skolorna ska ha för att stödja särskilt begåvade elever. På skolan finns även pedagoger som har ansvar för de eleverna med inlärningssvårigheter, de med ansvar för autism, ADHD etc. Vår reflektion är att just här verkar det som att speciallärarna har specifika uppgifter, i jämförelse har ofta en svensk specialpedagog och speciallärare ansvar för allt.

Kim arbetar med att träna de särskilt begåvade eleverna att lära sig ett mind-set och strategier för att själva utveckla sitt lärande, så att de kan fortsätta arbeta i klassrummet. Snarare än att arbeta med ämnesbunden undervisning, i huvudsak handlar det om att hjälpa barnen finna nycklar till hur de själva ska lära. Kims undervisningen måste börja direkt när eleverna kommer in i klassrummet ofta gör hon det med en fråga som redan finns på tavlan.

På deDNKRS poängteras det att lärarna bör arbeta med att ställa frågor som bidrar till ett ”Grown mindset”. Något vi uppmärksammat idag är att ingen av dem vi träffat har nämnt att de jobbar specifikt med något ämne, de arbetar med frågor som kan rikta sig till vilket ämne som helst. Och ett öppet synsätt som hjälper eleverna att reflektera själva.

De uppgifter som ges till barnen är tänkta att skapa en motivation och ett behov hos eleverna för att ta reda på viss kunskap. Målen med uppgifterna måste vara mycket tydliga för eleverna. De särskilt begåvade eleverna måste veta varför de ska göra något, annars låter de lätt bli att göra något alls.

Efter denna dag reflekterar vi kring några av våra frågeställningar i Erasmusprojektet:

Hur kan detta påverka vårt sätt att möta de särskilt begåvade eleverna i Karlstad?

Vi bär med oss att vi måste främst hjälpa eleverna att skapa strategier för sitt eget lärande, speciellt för de elever med särskild begåvning som har ett fixed mindset. Men att också skapa förutsättningar så att lärare har ett mer open-mind-set i sitt sätt att möta alla elever.

Som undervisningsmetoder har vi idag fått reflektera kring ”Thinkers Keys” (av Tony Ryan). De innehåller bl.a. öppna frågor som man t.ex. kan skriva på tavlan så att de finns när eleverna kommer in i klassrummet. Viktigt att poängtera är att materialet är sekundärt, det som är primärt är att man har en bred öppen frågeställning att arbeta med och att eleven själv får arbeta mot sina egna uppsatta mål.

Efter dagen känner vi oss bekräftade i den kunskap vi har skapat oss inom vårt skolutvecklingsprojekt. Vi skulle mycket väl kunna fungera i en stödorganisation för kommunen, kollegor och elever på liknande sätt som deDNKRS arbetar.

Stort tack till Meike och Hildi på deDNKRS för idag, och stort tack till Kim på 7e Montessoriskolan i västra Amsterdam.

 

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg