picture-342-1425415284.jpg

Blogg

Med rätt att utmanas - i en skola för alla

Här bloggar jag, Elisabet Mellroth. Jag har bloggat lite oregelbundet sedan 2015. Många av mina blogginlägg handlar om att undervisa elever med särskild begåvning och om de projekt jag arbetat med kring detta. Sedan 2019 arbetar jag som lektor vid Sundsta-Älvkullegymnasiet…

Här bloggar jag, Elisabet Mellroth. 

Jag har bloggat lite oregelbundet sedan 2015. Många av mina blogginlägg handlar om att undervisa elever med särskild begåvning och om de projekt jag arbetat med kring detta. Sedan 2019 arbetar jag som lektor vid Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad, utöver det arbetar jag som inhyrd forskare vid Örebro universitet och är associerad forskare till Karlstads universitet. 

Framöver (från och med HT2020) kommer mina blogginlägg även handla om kollegialt lärande, kollegialt samarbete och differentierad undervisning även om undervisning av elever med särskild begåvning fortfarande kommer finnas med.

Jag hoppas på att kunna dela med mig av sådant jag själv lär mig genom olika projekt jag deltar i, av saker som gått bra eller mindre bra i min egen undervisning, av olika fortbildningar som kan vara av intresse och lite allt möjligt smått och gott som hör till undervisning och skola. 

Det går att anlita mig som föreläsare/utbildare kring att undervisa elever med särskild begåvning, detta har jag gjort från norr till söder i vårt land men även utomlands, detta gör jag genom Karlstads kommun. Särskilt begåvade elever och deras behov har intresserat mig ända sedan 2006 och det är inom det området jag fördjupat mig mest, jag sitter med i två internationella kommitéer kring detta. I The International Group for Mathematics, Creativity and Giftedness (MCG) sedan augusti 2019 och i European Council for High Ability (ECHA) från och med september 2020.

Om Elisabet

10 december 2018 disputerade jag inom ämnet pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, fokus i mina doktorandstudier ligger på att genom ett lärarperspektiv undersöka hur teorier kring undervisning av elever med särskild begåvning kan orkestreras i svensk skola. Mitt mål är att minska klyftan mellan praktik och forskning och bidra till kunskap kring hur undervisningen kan breddas så att fler elever ges möjlighet till en givande skolvardag, en tillgänglig lärmiljö. Avhandlingen finns att ladda ned på diva.org eller genom att klicka här.

Jag utbildade mig till gymnasielärare i matematik och kemi vid Göteborgs universitet och kombinerade detta med en magisterexamen i kemi 1997. Under min lärarutbildning funderade jag på varför vi aldrig fick lära oss något om de barn som behövde extra stimulans i skolan. Det dröjde dock ända till 2006 innan jag tog tag i denna tanke på riktigt, jag var då på matematikbiennalen i Malmö och genom en föreläsning "Matematikbegåvningar i grundskolan" av Arne Engström förstod jag att det fanns människor i denna värld som engagerade sig för dessa barn.

2008-2009 gick jag en utbildning genom Växjö universitet med Inger Wistedt som examinator, denna utbildning gav mig ett ECHA-cerifikat (ECHA - European Council for High Ability) och jag kunde därefter kalla mig "specialist in gifted education" som först i Sverige.

Efter detta ville jag på allvar göra något praktiskt för barn som behövde extra stimulans i matematik i skolan. Jag startade gruppen jag kallade "Mattevänner", barn kom på sin fritid dit. Som en direkt följd av detta startades motsvarande grupp som jag har kallat "matteglädje". Matteglädje har varit på skoltid i några skolors regi.

2012 påbörjade jag forskarstudier i matematikdidaktik och jag licentierade i december 2014 vid Karlstads universitet. Den 10 dec 2018 disputerade jag inom pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

Vetenskapliga publikationer

    Brandl, M., Szabo, A, Mellroth, E., & Benölken, R. (2020). Educating prospective teachers in the field of mathematical giftedness: Comparing experiences. Paper accepted to ICME, Shanghai, China

    Vinerean Bernhoff, M., Liljekvist, Y., & Mellroth, E. (2020). University students’ self-evaluation: Digital solutions for identifying highly motivated students. Poster accepted to ICME, Shanghai, China.

    Mellroth, E. & Bergwall, A. (2020). Kollegialt lärande kring lärsituationer för gymnasieelever med särskild begåvning. Short paper presented at Madif, Växjö, Sweden.

    Mellroth, E. (2020). Teachers’ views on teaching highly able pupils in a heterogeneous mathematics classroom. Scandinavian Journal of Educational Research. DOI: 10.1080/00313831.2020.1716065

    Mellroth, E. (2019). Swedish teachers’ perspectives on educating highly able pupils. In A. Pöhls & K. Pamperien (Eds.) Festschrift für Marianne Nolte: Alle Talente wertschätzen grenz- und beziehungsgebiete der Mathematikdidaktik ausschöpfen. Münster, Germany: VTM-verlag

    Mellroth, E. & Margrain, V. (2019). Teaching highly able learners in diverse classrooms: Pedagogical possibilities through collaboration. In M. Nolte (Ed.) Including the highly gifted and creative students: Current ideas and future directions. Proceedings of the 11th International conference on mathematics creativity and giftedness. (pp. 21 – 31). Münster, Germany: VTM-Verlag.

    Mellroth, E., Vinerean Bernhof, M., Boström, M, & Liljekvist, Y. (2019). Differentiated instruction using learning management systems in upper secondary school and university level: A research proposal. In M. Nolte (Ed.) Including the highly gifted and creative students: Current ideas and future directions. Proceedings of the 11th International conference on mathematics creativity and giftedness. (pp. 378 – 380). Hamburg, Germany: VTM-Verlag.

    Mellroth, E. & Boesen, J. (2019, February). Noticing pupils’ mathematical potential – A proposal for guiding teachers. In Jankvist, U. T., Van den Heuvel-Panhuizen, M., & Veldhuis, M. (Eds.). (2019). Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME11, February 6 – 10, 2019)(pp. 3688-3695). Utrecht, the Netherlands: Freudenthal Group & Freudenthal Institute, Utrecht University and ERME.

    Mellroth, E. (2019). Sverige och undervisning av elever med särskild begåvning i slutet av 2018. Kognition og Pædagogik: Tidskrift om gode læringsmiljøer 29(111 – 112), 42-47.

    Mellroth, E., van Bommel, J., & Liljekvist, Y. (2019). Elementary teachers on orchestrating teaching for mathematically highly able pupils. The Mathematics Enthusiast 16(1-3), 127-153.

    Mellroth, E. (2018). Harnessing teachers’ perspectives: Recognizing mathematically highly able pupils and orchestrating teaching for them in a diverse ability classroom. Doctoral dissertation. Karlstad, Sweden: Karlstad University Press.

    Mellroth, E. & Thyberg, A. (2018). Der Spielfeld. In R. Benölken, N. Berlinger, & M. Veber (Eds.) Alle zusammen!: Offene, substanzielle Problemfelder als Gestaltungsbaustein für inklusiven Mathematikunterricht. (Band. 1). (pp. 37-49). Münster, Germany: VTM-Verlag.

    Mellroth, E. (2017, February). The suitability of rich learning tasks from a pupils perspective. In T. Dooley, & G. Guedet (Eds.), Proceedings of the 10th Congress of European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10) (pp. 1162-1169). Dublin, Ireland : Dublin City University and European Society for Research in Mathematics Education.

    Mellroth, E. (2016, October). Developing the design of a role-play in a professional development. Poster session presented at the ERME Topic Conference ETC3, Berlin, Germany.

    Liljekvist, Y., Mellroth, E., & Olsson, J. (2016, January). Conceptualizing a local instructional theory in design research. Symposium conducted at the 10th matematikdidaktiska forskningsseminariet (MADIF) av Svensk Förening för Matematikdidaktisk forskning (SMDF), Karlstad, Sweden.

    Mellroth, E. (2015, May). High achievers in the mathematical kangaroo compared to high achievers in the Swedish national test in mathematics. In Wistedt, I. (Chair), Mathematically gifted students – challenging the Nordic egalitarian view of teaching and learning the subject.   Symposium conducted at the 5th Nordic conference on subject education (NoFa5), Helsinki, Finland.

    Mellroth, E. (2015, February). Problem solving competency and the mathematical kangaroo. In K. Krainer, & N. Vondrová (eds.), Proceedings of the 9th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp. 1095 – 1096). Prague, Check Republic: ERME.

    Mellroth, E. (2014). High achiever! Always a high achiever? Licentiate thesis. Karlstad, Sweden: Karlstad University.

    Mellroth, E. (2013, February). Mathematically able but underachieving in school mathematics. In B. Ubuz, C. Haser, & M. A. Mariotti (eds.), Proceedings of the 8th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp. 1264 – 1265). Antalya, Turkey: ERME.

    Mellroth, E. (2009). Hur man kan identifiera och stimulera barns matematiska förmågor. [How to identify and stimulate the mathematical abilities in children]. Master thesis, Växjö, Sweden: Växjö University

Några populärvetenskapliga publikationer

   Mellroth, E. & Sjöö, D. (2018). Finns det donkar i Karlstad? Nämnaren 1, 28-31.

   Mellroth, E. (2017). Med rätt att utmanas i en skola för alla: Ett skolutvecklingsprojekt i Karlstad. Nämnaren 1. 22-27.

   Hochbegabtenpädagogik in Schweden. Labyrinth No 6

   Gifted education in Sweden from 2015 and onwards, ECHA news, vol 29, no.1, 2015, p. 4-5.

Rapporter

    Erasmusprojeket 2017-1-SE01-KA101-034247

    Mellroth, E. (2018a, May 23). Med rätt att utmanas – i en skola för alla: Att utveckla verksamheten kring att inkludera särskilt begåvade elever i lärande. [The right to be challenged – in a school for everyone: To develop practice on including highly able pupils in learning]. Retrieved from https://pedagogvarmland.se/sites/default/files/media/files/medrattattutmanas_v1_del2.pdf and https://pedagogvarmland.se/sites/default/files/media/files/medrattattutmanas_v2_del2.pdf

    Mellroth, E., Arwidsson, A., Holmberg, K., Lindgren Persson, A., Nätterdal, C., Perman, L., Sköld, S., & Thyberg, A. (2016). En forskningscirkel för lärare om särskild begåvning i matematik. Karlstad, Sweden: Karlstad University.

Matematikbiennalen och Med rätt att utmanas

Om bara några dagar går matematikbiennalen av stapeln här i Karlstad, se länk till program etc – klicka här

Detta fantastiska evengemang kommer i år ha ca 1700 deltagare, med utställare, föreläsare etc kommer fler än 2000 personer samsas på Karlstads universitet. Genom cirka 200 bidrag i form av föreläsningar, workshops och kollegor emellan, delar lärare, forskare och andra aktörer inom skola och förskola med sig av sina kunskaper gällande undervisning i matematik. Jag deltar själv för sjunde gången och anser att matematikbiennalen är fantastiskt bra att delta på som matematiklärare eller om man har annan anknytning till undervisning i matematik.

Vid biennalen representeras projektet ”Med rätt att utmanas – i en skola för alla” genom sex olika bidrag i olika former.

För er som ska på biennalen och är intresserade finns lediga platser kvar på alla bidrag utom ett och det är bara två av bidragen som krockar med varandra. Här kommer schema och abstract för er som vill följa oss.

Med lite tur kommer vi också kunna dela med oss av en länk till första delen av rapporten på projektet! Varmt välkomna att ta del av vårt projekt!

/Elisabet Mellroth (projektledare)

Torsdag 25 januari

11:30 – 12:15 sal 1A 305

Att anpassa undervisningen så att alla blir utmanade i det heterogena klassrummet

Sofia Sköld och Annika Thyberg

Föreläsning: I denna föreläsning kommer vi berätta om hur man kan arbeta med att anpassa undervisningen samt uppgifter så att alla elever i klassrummet ges utmaning på sin nivå. Skolan har generellt varit medveten om behovet av att anpassa undervisningen till elever som har svårigheter i matematik men denna föreläsning fokuserar på hur elever med särskild begåvning kan få utmanas i det heterogena klassrummet med anpassning av undervisningen och uppgifter. 

Hur ska man tänka för att inte steget in ska bli för svårt och hur ska samma uppgift samtidigt kunna erbjuda utmaning för de särskilt begåvade? 
Vi bygger föreläsningen på de teorier och de praktiska erfarenheter vi har från vårt deltagande i ett tvåårigt skolutvecklingsprojekt ”Med rätt att utmanas – i en skola för alla”. 

Vi berättar och ger konkreta exempel på uppgifter som karakteriseras som en rikt lärande uppgift (enl. Sheffield, 2003). Vi ger också exempel på frågeställningar  som lämpar sig att använda när eleverna är aktiva i arbetet med dessa uppgifter.  

14:45 – 15:30 sal 1D 236 OBS! Fullsatt

Rika och lärande problem i klassrummet

Sara Melcher och David Sjöö

Workshop: Vi vet att det i varje klassrum finns elever som tycker att matteuppgifterna är för lätta och tråkiga. Hur ger vi de särskilt begåvade eleverna den utmaning och det stöd de behöver?  

I skolutvecklingsprojektet ”Med rätt att utmanas – i en skola för alla” har 15 lärare arbetat med en bank av uppgifter. Utifrån ett antal kriterier (Sheffield och Krutetskii) har uppgifterna analyserats och omarbetats så att de ska passa i det verkliga klassrummet där både stöd och utmaning ska finnas.  
Vi ser möjligheten i att arbeta med en gemensam uppgift där alla eleverna kan börja för att sedan i egen takt introduceras för fördjupningar.  
I vår workshop kommer vi att arbeta med kriterierna för rika och lärande problem (Sheffield) samt se hur vi kan anpassa matematiska uppgifter efter dem. Vi kommer inleda passet med att beskriva Sheffields kriterier för en rikt lärande uppgift. Därefter presenterar vi en uppgift att analysera tillsammans, vilket deltagarna får göra under vår ledning. Workshopen avslutas med en sammanfattning av deltagarnas synpunkter, samt att vi delger våra erfarenheter kring att ha arbetat med uppgiften i våra klasser på låg och mellanstadiet. 

16:00 – 16:45 sal 9C 204

Uppmärksamma och undervisa särskilt begåvade elever

Mari Malmborg och AnnMarie Danielsson

Föreläsning:  I denna föreläsning kommer vi dela med oss av våra erfarenheter kring att delta i ett längre skolutvecklingsprojekt om matematisk särskild begåvning. 

Vi har varit fem lärare från samma skola som under två läsår lagt ned mycket tid och energi på att lära oss om hur man upptäcker och möter de särskilt begåvade eleverna. Vi kommer utifrån vårt perspektiv som undervisande lärare berätta hur vi lyckas omsätta dessa teorier i vårt vardagliga arbete. 

Vilka elever behöver vi reflektera extra kring, behöver vi listor och tester? Kan vi någonsin vara säkra, och vilken roll spelar det? 

Är det möjligt att möta de särskilt begåvade elevernas speciella undervisningsbehov inom ramen av det vanliga klassrummet? Vi berättar om, och delar med oss av, de sätt och metoder vi arbetat med och utvecklat i skolutvecklingsprojektet. 

På vår skola har vi som en effekt av skolutvecklingsprojektet skrivit in en del i elevhälsoplanen som direkt adresserar särskilt begåvade elever. Vi har gjort detta dels för att medvetengöra dessa elever i organisationen men också för att elevhälsoteamet ibland måste kopplas in på dessa elever och då ska begreppet särskild begåvning finnas med som en möjlig förklaring. 

Fredag 26 januari

9:00 – 9:45 sal 11C 369

Att uppmärksamma särskilt begåvade elevers behov av stöd och handledning

Helena Ingemarsson och Malin Ramm

Kollegor emellan:  I vårt möte i ’Kollegor emellan’ kommer vi att dela med oss av våra erfarenheter kring att delta i ett skolutvecklingsprojekt kring matematiskt särskilt begåvade elever.  

Vi kommer att driva diskussionen utefter frågeställningar som är vanliga när det gäller denna elevgrupp. Till exempel: 
Hur upptäcker man dem? 
Vad ska jag göra med dem? 
Ska barnet hoppa över klasser? 
Hen presterar ju så dåligt – inte kan hen väl vara särskilt begåvad? 
Hur ska jag klara av att möta dessa elever? Räcker jag till? 

13:45 – 14:30 sal 1D 226 (Krock med det sjätte bidraget, nedan)

Bygga vyer

Anna Henriksson och Anna-Pia Hägglund

Workshop:  Vi har deltagit i skolutvecklingsprojektet ”Med rätt att utmanas – i en skola för alla” tillsammans med 13 andra lärare från Karlstad och Borlänge. Vi har bl.a. arbetat med att ta fram uppgifter i matematik som ska utmana alla i klassrummet, vilken nivå man än befinner sig på kunskapsmässigt.

I den här workshopen kommer du att få arbeta praktiskt med ett kombinerat matematik/teknik-problem.

Den handlar om att bygga geometriska konstruktioner från 2D till 3D efter ett givet mönster och vice versa. Vi använder oss av kuber i starten för att bygga vyerna utifrån en ritning, målet är att sedan kunna arbeta mer abstrakt. Konstruktionerna kan byggas med ett antal variationer, här gäller det att hitta maximalt och minmalt använda kuber och hur många variationer det finns.

Vi har arbetat med uppgiften i elevgrupper från F-9. Den passar att genomföra i kunskapsmässigt heterogena grupper, även elever med särskild begåvning utmanas.
Problemet är hämtat från Maths300.

13:45 – 14:30 sal 1B 364 (Krock med det femte bidraget, ovan)

Att göra skolan tillgänglig för särskilt begåvade elever – ett skolutvecklingsprojekt

Elisabet Mellroth

Föreläsning: Från och med våren 2015 till och med hösten 2017 har vi i Karlstads kommun drivit ett skolutvecklingsprojekt med syfte att göra skolan mer tillgänglig för matematiskt särskilt begåvade elever i den ordinarie undervisningen. Femton lärare som undervisar i matematik från åk 1 till och med åk 9 deltog aktivt under två år. Målet har varit att få till en hållbar och stabil praktik där alla elever ges ledning och stimulans i sitt lärande. 

I föreläsningen berättar vi om projektets struktur, vad som har fungerat bra och vad som kunde gjorts bättre. Viktiga roller såsom de individuella deltagarna, samarbetet mellan dessa inom och över skolgränser, skolledarnas och projektledarens roll lyfts upp. I presentationen hålls ett fokus på detta projekts innehåll, matematiskt särskilt begåvade elever, men vi lyfter alltså modellen som sådan – innehållet kan justeras. 
Ett resultat av projektet är en rapport med bland annat de uppgifter som utvecklats i tre interventioner. Uppgifterna är utvecklade så att alla elever ska kunna utmanas i sitt lärande. Vi kommer presentera dessa uppgifters uppbyggnad samt hur de har förändrats och förbättrats genom de deltagarnas olika interventioner i sina klassrum. Naturligtvis delar vi med oss av länkar där man kan finna uppgifterna och vår rapport. 
Föreläsningen kommer att sträva efter att ha ett diskussionsvänligt klimat där frågor och kommentarer varmt uppmuntras. Vår förhoppning är att de som är med på föreläsningen går därifrån, inte bara med ökad kunskap kring hur särskilt begåvade elever kan inkluderas, utan även med goda tips på hur de själva kan driva egna skolutvecklingsprojekt i sin skola eller organisation. 

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg