picture-82-1381688214.jpg

Blogg

Lärande för hållbar utveckling

Jag är en NO-lärare på högstadiet som fått chansen att forska på 80% av min tjänst. Mitt forskningsfokus är Lärande för hållbar utveckling. Sedan oktober 2013 jobbar jag även som  NT-utvecklare på Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstads kommun. Tänkte på den…

Jag är en NO-lärare på högstadiet som fått chansen att forska på 80% av min tjänst. Mitt forskningsfokus är Lärande för hållbar utveckling. Sedan oktober 2013 jobbar jag även som  NT-utvecklare på Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstads kommun. 

Tänkte på den här bloggen dela med mig av sådant som fångat mitt intresse från det att jag började som forskarstuderande 2012, men också tankar från livet i största allmänhet.

Hållbar utveckling – mer än miljö

Det är ganska vanligt att man associerar begreppet hållbar utveckling till miljöområdet. Det är i och för sig rätt, fast bara till en del (eller tredjedel om man så vill). Själva poängen med begreppet är att involvera även andra dimensioner än bara miljön. Man brukar säga att hållbar utveckling förutom miljödimensionen, även involverar den sociala och ekonomiska dimensionen. Problemen vi ställs inför idag tenderar att bli allt mer komplexa och kräver att vi försöker se problem ur flera olika synvinklar. En lösning sker på bekostnad av en annan och det är inte alltid så himla lätt att veta vad som är den bästa lösningen. Det är här lärande för hållbar utveckling kommer in i bilden (eller Education for Sustainable Development, ESD som det oftast kallas internationellt)

Lärande för hållbar utveckling är en ”approach” i undervisningen som syftar till att förbereda dagens unga för att göra övervägda beslut som aktiva medborgare i samhället. Det handlar inte om att ge elever de ”rätta värderingarna eller de rätta svaren” på svåra problem. I stället handlar det om ett demokratiskt angreppssätt i undervisningen med mycket utrymme för diskussioner. Allas röster ska få höras. Man ska lära sig att kritiskt granska det som sägs eller det man läser. Frågor eller problem ska ses ur flera perspektiv som t. ex lokalt,regionalt och globalt, dåtid, nutid och framtid. Lärande för hållbar utveckling är något man låter genomsyra verksamheten i allt man tar sig an i undervisningen. Alltså inget man avverkar på någon temavecka eller enskilt arbetsområde.

Vems ansvar är det då att ta sig an Lärande för hållbar utveckling på skolan? Enligt läroplanen är det allas ansvar. Även kursplanerna i LGR11 visar tydliga spår avd etta i alla ämenen. Det är inte alltid man urskiljer både miljö, ekonomi, och sociala dimensionen i alla ämnen, men hjälps vi åt kan vi vara säkra på att vi ger eleverna alla de perspektiv på tillvaron som behövs för att stå väl rustad för framtiden.

Nästa blogginlägg tror jag kommer att beröra lite historik; Hur har lärande för hållbar utveckling växt fram och lite senare följer en närmare presentation av vad de oika dimensionerna av hållbar utveckling står för. Sedan…ja, det får vi se då

Må gött!

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg