Blogg

Lilla Bokbryggan i förskolan

Välkommen till Våra 3! Här kommer vi berätta om och visa vårt arbete med Lilla Bokbryggan som inspiration och stöd i det systematiska kvalitetsarbetet.

Kontaktuppgifter

Anki Andersson

ann-christin.andersson@karlstad.se

054-540 36 88

Välkommen till Våra 3! Här kommer vi berätta om och visa vårt arbete med Lilla Bokbryggan som inspiration och stöd i det systematiska kvalitetsarbetet.

Mormor, Eddi, Lill-ankan, kameleonterna och alla de andra. Om vårt arbete med Lilla Bokbryggan

Vem är jag? Anki Andersson, rektor för tre förskolor på Kronoparken.

Vilka är vi? Vi kallar oss för ”Våra 3”, det betyder förskolorna Gläntan, Kronoparken 1 och Mjölnartorpet.

Jag ska berätta en del om vårt arbete med Lilla Bokbryggan, om varför vi väljer att arbeta systematiskt med litteratur i undervisningen, vilka fördelar vi upplever och vilka möjligheter arbetet erbjuder för undervisningen. Fortsättningsvis kommer ni här på bloggen också träffa pedagogerna som kommer berätta mer och inspirera till fortsatt arbete.

Bokbryggan är ett språkfrämjande arbete i Karlstads kommun med syfte att öka barns intresse för böcker och stimulera språkutveckling genom att öka intresset för böcker, det skrivna språket och det egna lärandet. Varje år utses böcker av en arbetsgrupp som förskolorna sedan kan arbeta med. Förutom själva böckerna erbjuds inspirationskvällar av olika slag.

Vi har valt att jobba brett med Lilla Bokbryggan sedan några år. Samtliga grupper anmäls av mig som rektor och alla arbetar på olika sätt och i olika utsträckning med litteraturen. Vi har mycket goda erfarenheter i både undervisningen och i det kollegiala lärandet som gör att arbetet med böckerna i Lilla Bokbryggan fortsätter att vara en stor del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Syftet är att erbjuda inspiration för ämnesintegrerat temaarbete i förskolornas undervisning och ska skapa förutsättningar för fler målstyrda processer. Det skapar också förutsättningar för gemensamt kollegialt lärande och inspiration inom och mellan de tre förskolorna runt högläsning och språkutveckling. Arbetet med Lilla Bokbryggan går att koppla till i stort sett alla mål i Lpfö-18 och är tänkt att stötta och inspirera pedagogerna i deras arbete. Arbetet ser olika ut och är olika omfattande i olika grupper.

Arbetet med litteraturen bidrar till högläsning och väcker barnens intresse för litteratur. Litteraturen utgör en gemensam och inspirerande utgångspunkt för undervisningen och skapar möjlighet för olika typer av samarbeten inom och mellan Våra 3. Böckerna bidrar också med innehåll inom många olika ämnesområden och ökar ämnesintegreringen i undervisningen. Arbetet med Lilla Bokbryggan bidrar med innehåll till kollegialt lärande inom såväl normkritisk analys, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som olika sätt att uppleva litteratur och berättelser.

Inför den sista kompetensutvecklingsdagen för läsåret, vilken oftast infaller i andra hälften av maj, köps den nya boken för 3-5-åringarna in i så många exemplar som finns tillgängligt. På Kompetensutvecklingsdagen har vi sen Boksläpp. Bokens innehåll presenteras kort och pedagogerna får sedan med sig böckerna från den gemensamma samlingen att använda som inspiration och temainnehåll i sin planering av utbildningen inför kommande läsår. Pedagogerna får då möjlighet att själva utforma undervisningen samtidigt som en gemenskap inom och mellan enheterna kan byggas i Våra 3 förskolor i och med det gemensamma litteraturtemat.

Samtal om litteraturens innehåll, högläsning, gestaltning och bearbetning av texter samt intresse för symboler kan lyftas in i pedagogernas kollegiala lärande. Detta kan ske både inom och utom den egna enheten. Att pedagogerna i sin undervisning arbetar med samma text under en längre period ger barnen möjlighet att få den tid de behöver för att kunna förstå berättelsen och göra den till sin egen. Detta kan ge pedagogerna förutsättningar att stötta barnen att utveckla intresse och förståelse för böcker och berättelser på en högre språklig och kognitiv nivå.

I år har vi, genom ”Min osynliga mormor” av Maria Löfgren, lärt känna mormor, Eddi, Lill-ankan och kameleonterna. En del grupper har utöver Mormor jobbat med Sill och Fräs som är boken för de yngsta barnen. Nu är snart ett läsår slut och vi summerar för andra året i rad arbetet med en utställning på biblioteket på Kronoparken under maj månad. I skrivande stund har förskolorna besök av studenter från KAU som gestaltar karaktärerna i Min osynliga mormor och gör aktiviteter tillsammans med barnen. Det ger en bra avslutning på läsårets arbete och vi är nu mycket nyfikna och på tårna inför presentationen av nästa års böcker i Lilla Bokbryggan.

Det innebär att jag inom kort står på låset utanför bokhandeln för att så snabbt som möjligt knipa så många exemplar som möjligt av nästa års böcker.

Taggar

En kommentar för "Mormor, Eddi, Lill-ankan, kameleonterna och alla de andra. Om vårt arbete med Lilla Bokbryggan"

  1. johanna.wahlgren@karlstad.se skriver:

    🤩🙌🏻 Spännande och roligt arbete ni gör kring bokbryggan!

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg