Skolord – håll mig uppdaterad | School Words – keep me updated

// info in english below //

Vi arbetar med att sätta ihop ordlistor med de vanligaste orden och begreppen inom olika ämnen, översatta till de språk eleverna talar – Skolord. Om du vill hålla dig uppdaterad om arbetet, lämna din epost-adress här.

Skolord är tänkt som ett stöd för studiehandledare, elever med annat modersmål än svenska och lärare som undervisar elever med annat modersmål än svenska.

Så om du vill veta när resursen uppdateras med mer innehåll, är allmänt intresserad eller kan tänka dig att vidarebefordra en inbjudan att hjäpa till med översättningar, eller om du själv kan översätta, så vill vi gärna hålla dig uppdaterad.

— english —

We are working on putting together School Words. That is lists of the most common words and phrases used in different school subjects and what those words are in different languages – the languages that the students speak. If you like to be updated on how the work progresses, please submit your email.

So if you are a teacher that works with multilingual groups and would like to know when this resource is updated with new subjects, or if you would be able to forward an invitation to collaborate or if you yourself would like to help with the translation of the words, we would be happy to keep you updated.