Video

Här kan du se de filmer som är publicerade på den här webbplatsen.

Vad forskaren Carin Roos lärt sig om döva barn och vuxna – teckenspråk

I den här filmen sammanfattar Carin Roos vad hon lärt sig om döva barn och vuxna genom sina olika forskningsprojekt.

Här är filmen i talspråksversion.

Det här är några saker hon pratar om i filmen:

Barn är mycket mer kompetenta än vad hon trott under sina år som speciallärare. De kan använda handalfabetet ändå från 2-3 års ålder och förstå det från ännu lägre åldrar.

Döva vuxna har dåligt självförtroende när det gäller att skriva, men är ofta mycket bättre på skriftspråk än de tror.

Pedagoger märker att det inte räcker med att använda enbart talspråk med barn med cochlea inplantat, fastän föräldrarna vill att de ska göra det.

Carin Roos är docent i specialpedagogik på Karlstads universitet. Hon forskar i huvudsak om döva barn och barn med hörselnedsättning, samt om deras föräldrar och pedagoger. Utöver det forskar hon om barns delaktighet –  bland annat om barn i glesbygd. Här finns all Carin Roos forskning.

Filmerna med forskningsresultat i korthet presenteras i samarbete mellan institutionen för pedagogiska studier, RUC (regionalt utvecklingscentrum) och Pedagog Värmland.

Lämna ett svar

Skapa konto