Video

Här kan du se de filmer som är publicerade på den här webbplatsen.

Undervisning i förskolan

Här får du se exempel på undervisning i förskolan på Dirigenten, Karlavagnen och Klasmossens förskola i Karlstad.

Det handlar om att benämna det barnen gör, att locka och utmana barnen, att uppmuntra till att utforska. Och att vara medveten om strävansmålen för förskolan samtidigt som pedagogen är lyhörd för barnens intresse. Det här har de tre förskolorna arbetat extra mycket med under 2017 tillsammans med Karlstads universitet.

I filmen får du också höra en diskussion om begreppet undervisning i förskolan mellan Emelie Johansson – leg förskollärare med speciella utvecklingsuppdrag, Pernilla Johannesson – förskolechef, Pernilla Lörner – specialpedagog och Ebba Hildén – doktorand i pedagogiskt arbete på Karlstads universitet.

De förskollärare som medverkar i filmen är Mikaela Johannesson, Susanne Henriksson, Tor Norsell, Eva-Marie Persson och Malin Brink.

Produktion: Tobias Berger

Innehållet i filmen:

  • Diskussion om begreppet undervisning i förskolan
  • Lägesbegrepp med Babblarna
  • Ljus och mörker vid ljusbordet
  • Skrivande i rymdskeppet
  • Hinderbana utifrån barnets ritning
  • Utforska material i snickarverkstaden
  • Volym med vattenlek

Efter skolinspektionens granskning av förskolan i Sverige 2016 var ett av resultaten just att undervisningen i förskolan behöver klargöras. Här skriver skolinspektionen om det. Och här finns skolinspektionens rapport om förskolan.

Lämna ett svar

Skapa konto