Video

Här kan du se de filmer som är publicerade på den här webbplatsen.

Tydliggörande pedagogik på Lillängsskolan

Diane Wiklund visar hur de arbetar med tydliggörande pedagogik med eleverna på anpassade grundskolan och inriktningen träningsskola.

Eleverna som Diane Wiklund undervisar har olika inlärningsproblematik som ofta gör att de har svårt att tolka omgivningen – både människor och miljön. Tydliggörande pedagogik hjälper till att göra tillvaron begriplig, hanterbar och meningsfull för eleverna. Se hur de bland annat använder bildschema, timstock och tecken i undervisningen.

Lämna ett svar

Skapa konto