Video

Här kan du se de filmer som är publicerade på den här webbplatsen.

Tydliggörande pedagogik – bra för alla barn i förskolan

Tydliggörande pedagogik är till för att göra barnets tillvaro begriplig, hanterbar och meningsfull. I sitt arbete i förskolan i Karlstads kommun har stödteamet sett hur bra det fungerar med tydliggörande pedagogik för alla barn.

Petra Jonsson, specialpedagog, Monica Svensson, språkpedagog och Johanna Wahlgren, specialpedagog ger dig grunderna i tydliggörande pedagogik i den här filmen. Du får svar på de vanligaste frågorna om bland annat bildstöd, tecken och hur de används.

Det här frågorna tas upp i filmen

Vad säger skollagen, läroplanen för förskolan och barnkonventionen, som anknyter till tydliggörande pedagogik?

Vad är tydliggörande pedagogik?

Vad är skillnaden mellan bildstöd, tydliggörande pedagogik och visuellt stöd?

Vad är skillnaden mellan TAKK och teckenspråk?

Varför är TAKK bra för alla?

När ska vi använda olika typer av bildstöd?

Varför ska vi använda tydliggörande pedagogik för alla barn på förskolan?

Om vi använder tydliggörande pedagogik, kommer vi inte att ha några barn i behov av stöd eller särskilt stöd då?

Kan tecken göra att barnet inte börjar prata?

Är det för sent att börja med tecken med äldre barn?

Behöver alla i arbetslaget lära sig tecken om man ”bara” har ett barn som behöver TAKK?

Hur kommer man igång med TAKK?

Hur gör jag om jag inte verkar få respons från barnen i tecknandet?

Om barnen gör egna varianter av tecken, ska vi byta till barnets version då?

Varför ska vi använda dagsschema, våra barn vet redan vad som ska hända under dagen?

Hur kan vi göra barnen delaktiga i dagsschemat?

Ska alla bilder sitta uppe hela dagen i dagsschemat?

Hur ofta ska vi uppdatera schemat?

Hur tidigt är barn hjälpta av ett bild- och teckenstöd?

Frågor för arbetslaget

Här är frågor som ett arbetslag kan ha som stöd i arbetet med tydliggörande pedagogik:

– Vilka situationer skulle barnen vara hjälpta av att få tydliggjorda?

När ni sedan arbetar med det, ha med er de pedagogiska frågorna: Vad ska jag göra? Var ska jag vara? Hur ska jag göra? När ska jag göra det? Hur länge? Med vem/vilka ska jag göra det? Vad händer sedan?

– Vad är enklast att börja med och när kan vi börja?

– Hur kan vi göra för att se till att arbetet med den tydliggörande pedagogiken blir en naturlig del av vårt vardagliga arbete?

– Vilka förutsättningar har vi för att systematiskt arbeta med tydliggörande pedagogik på vår förskola?

Lycka till!

Petra Jonsson, specialpedagog
Monica Andersson, språkpedagog
Johanna Wahlgren, specialpedagog

Medverkande från Plintens förskola, avdelningen Lyan:
Förskollärarna Elena Sitchinskaia, Erika Ljungberg, Camilla Kihlsten och rektor Ulrica Segerström

För frågor, kontakta:
ulrica.segerstrom@karlstad.se

Filmproduktion: Tobias Berger

Lämna ett svar

Skapa konto