Video

Här kan du se de filmer som är publicerade på den här webbplatsen.

Teckenspråkstolkad – Betyg – så funkar det!

Det här är en film för vårdnadshavare i grundskolan om hur betygssättning går till. Den fungerar bra att visa på föräldramöten eller för föräldrar att titta på hemma.

Filmen bygger på de frågor om betyg och kursplaner som Anna Karlefjärd (lärare och betygsforskare) och andra lärare har fått från elever och föräldrar. Den visar hur dagens system fungerar och vad som skiljer det från tidigare betygssystem och styrdokument.

Filmen finns utan teckenspråkstolkning och textad på några olika språk här.

Det här tar filmen upp:

Nytt skolspråk

Nya styrdokument för skolan gör att skolspråket förändras en del och det kan göra att det blir svårare för elever, vårdnadshavare och lärare att förstå varandra. Vi hoppas att den här filmen gör det lättare att prata om betyg.

Varför ny läroplan och ny betygsskala?

Filmen beskriver vad som är nytt och varför förändringarna med läroplanen och betygsskalan har gjorts.

Kunskapskrav

Många har tyckt att det varit svårt att förstå kunskapskraven – det eleverna ska lära sig i skolan. Filmen berättar om hur kunskapskraven är uppbyggda och vad betygen D och B betyder. Vi förklarar begreppen övervägande del och resonemang och pratar om hur vårdnadshavare kan hjälpa sina barn att utveckla sina resonemang.

Kommunikativ kursplan

Vi har en kommunikativ kursplan som säger mycket om att eleverna ska samtala, diskutera och resonera. Flera av de vårdnadshavare som vi har mött funderar över hur vi möter blyga barn i dagens skola. I filmen berättar vi att det är viktigt att barn får möjlighet att visa sina förmågor på olika sätt.

Hur sätter vi betyg?

Filmen avslutas med principerna för betygssättning. Där förklarar vi vad en helhetsbedömning innebär, vad ett terminsbetyg är och att vi gör nya bedömningar varje termin, vilket gör att betygen kan förändras under de olika terminerna från årskurs 6 till årskurs 9. Vi berättar om begreppet progression och förklarar till exempel att ett A i årskurs 7 inte är ett löfte om ett A i årskurs 9. Här beskrivs också hur betygssystemet påverkar hur lärare undervisar.

Vi hoppas att filmen bidrar till ökad förståelse om hur läroplanen är uppbyggd och hur betygen fungerar!

Ni lärare som är inne här och läser, titta hit – här finns mer material om betygssättning.

Filmen är gjord av:

Teckenspråkstolkar: Jonas Mattsson och Pia Nygårds

Föreläsare: Anna Karlefjärd

Manus: Tobias Berger

Produktion: OPTV och Presentationsfilm

Ett samarbete mellan Pedagog Värmland och Karlstads kommun

Teckenspråkstolkningen är gjord i samarbete med Pedagog Örebro och Riksgymnasiet för döva och hörselskadade.

Lämna ett svar

Skapa konto