Video

Här kan du se de filmer som är publicerade på den här webbplatsen.

Studiehandledning på modersmål – en bro mellan två språk och kulturer

Obs! Slå på textning genom att klicka på CC-symbolen i botten på videofönstret.

Studiehandledning på modersmål är viktigt både för ämneskunskaperna och för att få hjälp att förstå sociala regler. Studiehandledning kan behövas för att förstå alltifrån hur skolan är organiserad till reaktioner från kompisar.

Nyanlända elever som inte kan följa undervisningen på svenska har rätt att få studiehandledning på modersmålet enligt kapitel 5 i skolförordningen.

Den här filmen visar hur Rudsskolan och Färjestadsskolan i Karlstad arbetar med studiehandledning på modersmål.

Manus och planering: Gona Said, Mångfald och integration

Foto och produktion: Tobias Berger

Medverkande: Personal och elever på Rudsskolan och Färjestadsskolan i Karlstad

Musik: Pamgaea – http://incompetech.com/music This work is licensed under a Creative Commons License.

Lämna ett svar

Skapa konto