Video

Här kan du se de filmer som är publicerade på den här webbplatsen.

Särskilt begåvade barn 0-8 år – Valerie Margrain

Föreläsare: Valerie Margrain Australian Catholic University in Melbourne, Australia – gifted children ages 0-8

Föreläsningen är på engelska och är ämnesöverskridande. Här kan du ladda ner Powerpoint-presentationen.

This presentation discusses the rights of all young children to an education that meets their learning needs (cognitive and emotional). Valerie shares a range of authentic stories of young children in early childhood and the early years of school, highlighting negative experiences of exclusion and positive possibilities for inclusion. The presentation draws on a newly released book (Margrain, Murphy & Dean, 2015).

Handouts will be used to support discussion on a range of sub-topics, such as: Definitions, Characteristics; Myths and responses; Identification; Assessment for learning; Differentiation; and Transition between early childhood and school; Parent-teacher communication; Social emotional issues; and Parent-teacher communication.

Här finns de handouts som användes under föreläsningen.

I maj 2015 gav skolverket ut ett stödmaterial riktat till särskilt begåvade elever. Ytterligare fortbildning rekommenderas i stödmaterialet, här ges ett tillfälle till sådan komplettering.

Föreläsningen arrangerades av RUC – regionalt utvecklingscentrum vid Karlstads universitet i september 2015.

Lämna ett svar

Skapa konto