Video

Här kan du se de filmer som är publicerade på den här webbplatsen.

Samtal och interaktion om elevers fotografier – forskning i korthet

Ola Lindholm, bild och medielärare på Sundstagymnasiet i Karlstad, berättar i den här filmen om resultaten från sin forskning. Han har undersökt hur lärare och elever på gymnasiet samtalar och interagerar kring fotografier.

Filmerna med forskningsresultat i korthet presenteras i samarbete mellan institutionen för pedagogiska studier, RUC (regionalt utvecklingscentrum) och Pedagog Värmland.

Ola Lindholms uppsats finns att ladda ner i sin helhet här:

Ögonblick i klassrummet : Samtal och interaktion om elevers fotografier på gymnasiet

Lämna ett svar

Skapa konto