Video

Här kan du se de filmer som är publicerade på den här webbplatsen.

Rättssäker bedömning och dokumentation i Karlstads kommun

Karlstads kommun har genomfört en översyn av lärares pedagogiska dokumentation i ett led att minska den administrativa bördan. Översynen tog avstamp i den nationella utredningen Tid för undervisning (DS 2013:23). En utredning där begreppet undervisning innefattar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen samt att följa upp, bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling och kommunicera om den med elever och föräldrar (s 38).

– Denna breda definition gjorde att vi valde att fokusera kommunens översyn på just den pedagogiska dokumentationen eftersom den ses som en central del av lärares undervisning men också av många upplevs som omfattande och tidskrävande, säger Anna Karlefjärd, Karlstads kommun.

I filmen presenteras hur kommunen ser på relationen mellan dokumentation, kommunikation och rättssäker bedömning. En slutsats i filmen är att lärares professionella dokumentation inte i alla lägen behöver kommuniceras med elev och vårdnadshavare. Lärares återkoppling kan med fördel ske på många olika sätt men utgångspunkten tas givetvis i den professionella dokumentationen.

Filmen är gjord av Anna Karlefjärd och Ola Henningsson, verksamhetsutvecklare vid Barn och ungdomsförvaltningen i Karlstad.

Lämna ett svar

Skapa konto