Video

Här kan du se de filmer som är publicerade på den här webbplatsen.

Nyttan med läxor – vad säger forskningen?

Många olika perspektiv på läxor har debatterats den senaste tiden – Hur effektivt är det för lärande? Kan det hjälpa till att skapa bra studievanor, eller är det mest upphov till en massa tjat i hemmen?

Det som forskats mest om är hur läxor påverkar elevers studieresultat och här berättar Peter Wall om vad de studierna visar.

Peter Wall är doktorand vid Karlstads universitet och verksamhetsutvecklare på Karlstads kommun och har gjort en forskningsöversikt om läxor tillsammans med doktorand Anna Karlefjärd.

Här läser du hela forskningsöversikten om läxor.

Lämna ett svar

Skapa konto