Video

Här kan du se de filmer som är publicerade på den här webbplatsen.

Nyanlända barns kommunikation i förskolan – forskning i korthet

Flerspråkighet blir en allt mer aktuell fråga i en tid då antalet barn med annat modersmål än svenska har ökat i förskolan.

Ellinor Skaremyr har studerat nyanlända barns sociala samspel med kamrater i förskolan och hon har tittat närmare på hur nyanlända kommunicerar när de är nya både i det svenska språket och i ett sociokulturellt sammanhang som förskolan.

Filmerna med forskningsresultat i korthet presenteras i samarbete mellan institutionen för pedagogiska studier, RUC (regionalt utvecklingscentrum) och Pedagog Värmland.

Licentiatuppsatsen finns att ladda ner i sin helhet här:
Nyanlända barns deltagande i språkliga händelser i förskolan

Lämna ett svar

Skapa konto