Video

Här kan du se de filmer som är publicerade på den här webbplatsen.

Nya mallarna för IUP – en genomgång

Så här kan skolverkets nya mallar för IUP användas. Pernilla visar hur hon jobbar med omdömesblanketten och blanketten för den framåtsyftande planeringen.

Skolverket fick i uppdrag av utbildningsdepartementet att ta fram två blanketter för att förenkla och minska lärarnas administrativa arbete vid omdömesskrivande. Blanketterna är gjorda för att användas i de årskurser där det inte sätts betyg, men fungerar bra även i de äldre årskurserna, även om det i de årskurserna inte längre finns ett krav på att skriva IUP och omdömen (enligt en lagändring som träder i kraft 19 november).

Pernilla Kans är lärare i svenska åk 4-9 på Rudsskolan i Karlstad och ingår i den grupp som tagit fram de nya mallarna för den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP).

Mallarna finns att ladda ner på Skolverkets webbplats tillsammans med en handledning.

Lämna ett svar

Skapa konto