Video

Här kan du se de filmer som är publicerade på den här webbplatsen.

Mikael vänder upp och ner på klassrummet

Mikael Strömberg på Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn tyckte att för mycket tid gick till genomgångar från tavlan och för lite till att handleda elever. En vanlig genomgång tog ungefär 30 minuter och när eleverna skulle börja räkna var lektionen nästan slut. Eleverna fick göra uppgifterna hemma istället och där hade de inte alltid någon som kunde hjälpa till, så det blev lätt att de körde fast.

Så han bestämde sig för att vända upp och ner på det hela genom att ge genomgångarna i läxa och använda lektionerna till att arbeta med uppgifter.

Flipped Classroom

Flipped classroom betyder ordagrant upp och nervänt klassrum och innebär oftast att läraren spelar in sin genomgång på video och låter eleverna titta på den hemma innan lektionen. Det är en undervisningsmodell som kommer från USA och har börjat sprida sig i Sverige, framför allt bland gymnasielärare.

Här visar Mikael vilka verktyg han använder när han gör en inspelning och här är en filmad genomgång om index.

Vill du veta mer om Flipped Classroom, läs gärna stockholmsläraren Daniel Barkers blogg. Och på Pedagog Stockholm kan du se hur han spelar in sina lektioner med en iphone.

Lämna ett svar

Skapa konto