Video

Här kan du se de filmer som är publicerade på den här webbplatsen.

Nihad Bunar Nyanlända elever – LIVE

// Vi hade tyvärr lite teknikproblem så ljudet är inte så bra som ni är vana vid från våra sändningar. Hoppas det funkar. //

Nihad Bunar föreläser om nyanlända elevers lärande och utveckling och vilka utmaningar och möjligheter det kan handla om.

Moderator: Lars Jederlund

Arrangeras av Lärarprogrammen, Socionomprogrammet och Sjuksköterskeprogrammet tillsammans med RUC Karlstads universitet

Från Nihad Bunars hemsida:

”I fokus för Nihads forskningsintressen står skolans villkor i det mångkulturella samhället samt relationer mellan migration och utbildning. Han har genomfört studier och publicerat sig i Sverige och internationellt om bland annat förändrade verksamhetsvillkor för grundskolor i mångkulturella områden, om friskolor, om valfrihetens påverkan på skolsystemet i allmänhet och på mångkulturella skolor i synnerhet, om elever som väljer att stanna kvar på sin skola och de som byter, om statliga insatser i socialt utsatta områden och deras effekter, om integrationspolitiken, om hatbrott och samhällets respons, om nyanlända och lärande m.m.”

Lämna ett svar

Skapa konto