Video

Här kan du se de filmer som är publicerade på den här webbplatsen.

Lärarens väg genom klassrummet – forskning i korthet

– Eget arbete och katederundervisning står inte emot varandra, det är olika arbetsformer som kompletterar varandra, säger Marie Tanner som forskar om lärare och elevers sociala samspel och lärande. Hon vill visa hur olika sätt att organisera arbetet i klassrummet ger olika möjligheter.

Filmerna med forskningsresultat i korthet presenteras i samarbete mellan institutionen för pedagogiska studier, RUC (regionalt utvecklingscentrum) och Pedagog Värmland.

Avhandlingen finns att ladda ner i sin helhet här:
Lärarens väg genom klassrummet: Lärande och skriftspråkande i bänkinteraktioner på mellanstadiet

Lämna ett svar

Skapa konto