Video

Här kan du se de filmer som är publicerade på den här webbplatsen.

Kritiskt textarbete i digitaliserade klassrum – Lisa Molin

Lisa Molin berättar om vilka textkompetenser man behöver i ett nutida demokratiskt samhälle, där vem som helst kan skapa och publicera i stort sett vad som helst, och där digital teknologi gör att det inte alltid är möjligt att avgöra vad som t ex är sant eller falskt.

Källkritik är ett välkänt begrepp men väldigt få undervisar om det. Lisa Molin berättar i den här föreläsningen hur sådan undervisning kan gå till och hur vi kan applicera källkritik på bloggar, youtube och twitter-inlägg.

Hon ger en teoretisk grund för kritiskt textarbete utifrån de fem områdena: Avkoda text, skapa mening, analysera, förstå vad texten innebär för personen och att själv använda/skapa.

I föreläsningen får ni se exempel och analyser av bloggar, fan fiction, Trump-tweets och Youtube-videos.

Lisa Molin är lärare och arbetar nu som lektor i literacy och skolans digitalisering vid Center för Skolutveckling i Göteborg. Hennes pågående avhandling handlar om kritiskt textarbete i digitaliserade klassrum.

Vill du följa med i presentationen, kan du ladda ner den här som pdf:
Lisa Molins presentation

Föreläsningen arrangerades av SOL i Värmland och RUC vid Karlstads universitet. Inspelningen gjordes av Pedagog Värmland.

Lämna ett svar

Skapa konto