Video

Här kan du se de filmer som är publicerade på den här webbplatsen.

Kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen i fri lek

Ebba Hildén, förskollärare Karlstads kommun, berättar om sin forskning i den här tre minuter långa filmen. Hon har sett hur ettåringarna på förskolan kommunicerar med blickar, gester och rörelser.

Filmerna med forskningsresultat i korthet presenteras i samarbete mellan institutionen för pedagogiska studier, RUC (regionalt utvecklingscentrum) och Pedagog Värmland.

Pedagog Värmland har även träffat Ebba Hildén och pratat om ettåringars kommunikation och resultatet av det samtalet kan du läsa i den här artikeln som fick rubriken Titta de snackar!

Uppsatsen om små barns kommunikation finns att ladda ner i sin helhet här:
Kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen i fri lek : Meningsskapande genom den levda kroppen

Lämna ett svar

Skapa konto