Video

Här kan du se de filmer som är publicerade på den här webbplatsen.

Frånvaro, ledighet, skolplikt – vad gäller i skolan?

I den här filmen får du veta vad som gäller för skolnärvaro, ledighet, skolplikt och sjukdom i skolan (förskoleklass – årskurs 9).

Det är en rättighet för alla barn och ungdomar från 6-16 år att få undervisning i skolan.

Texten i filmen:

Välkommen till skolan!

Det är en rättighet för alla barn och ungdomar från 6-16 år att få undervisning i skolan. Här lär de sig viktiga saker för att klara sig bra i samhället och får kunskaper som behövs för att studera vidare på gymnasiet.

Grundskolan är obligatorisk enligt skollagen och alla elever ska delta – det är det som kallas skolplikt. Du som vårdnadshavare ansvarar för att ditt barn kommer till skolan. Och skolan har ansvar för att ditt barn har en bra skoldag.

Om eleven är frånvarande från skolan missar eleven den utbildning den har rätt till och riskerar att inte klara skolans kunskapskrav. När barn och ungdomar lämnar skolan utan godkända betyg har det stor inverkan på deras framtid.

Det finns olika anledningar till frånvaro, men oavsett om det är sjukdom, beviljad ledighet eller något annat så missar eleven viktig undervisningstid.

Om ditt barn är frånvarande behöver skolan veta det.

Skolan registrerar alltid ditt barns närvaro och om ditt barn inte är med på undervisningen får du meddelande om det.

Så, får man vara ledig från skolan?

Vi vet ju att priserna på resor sjunker utanför loven. Och ja, du kan ansöka om ledighet, men det är ingen rättighet att få ledigt och enligt lagen ska rektor vara återhållsam med att bevilja ledigt.

Det är för att det påverkar ditt barn kunskapsmässigt och socialt att vara borta från skolan. Klassen har jobbat vidare och det kan vara svårare att hänga med i samtalen om det som hände förra veckan. Barnet kan också bli orolig för att komma efter och stressat över att behöva jobba ikapp efter ledigheten.

Alla barn blir sjuka ibland och måste stanna hemma. Om det är något smittsamt, till exempel magsjuka, är det viktigt att inte komma tillbaka förrän eleven inte smittar längre. Annars kan barnet komma tillbaka när hen orkar med skoldagen.

Ibland kan fysiska symptom som huvudvärk och magont komma av att eleven inte trivs i skolan. Om du tror det är så är det extra viktigt att prata med någon på skolan om det, så ni tillsammans kan göra något åt det. En varningssignal kan vara om ditt barn är orolig efter lov och helger, inför att skolan ska starta igen. Prata med ditt barns mentor, med skolsköterskan eller någon annan du har bra kontakt med på skolan.

Om ditt barn av olika anledningar inte kommer till skolan är det upp till oss vuxna att ta reda på varför.

Om ditt barn har upprepad frånvaro tar mentorn kontakt med dig som vårdnadshavare så ni kan diskutera hur skolarbetet påverkas. Mentorn kan också ta hjälp av skolans elevhälsoteam för att hitta bra lösningar för ditt barn.

Om du vill påverka ditt barns resultat och skolgång, hjälper det mycket om du är nyfiken på skolan. Om du är intresserad och pratar gott om skolan, visar du att skolan är viktig. Du kan till exempel fråga: – Vad har du lärt dig idag? och – Berätta om något du tyckte du gjorde bra idag.

Vi jobbar ihop för att ditt barn ska ha en riktigt bra skoltid!

Om filmen

Filmen riktar sig till vårdnadshavare i grundskolan. Den är gjord av Karlstads kommun och är fri att använda för den som vill, till exempel på föräldramöte. Innehållet är tänkt att vara allmänt för grundskolan i Sverige.

Innehållet är framtaget av:
Sofi Finnstam, skolkurator, Lene Linryd, skolsköterska, Sara Lindahl, projektledare Skolnärvaroprojektet, Helene Gullhav, skolsköterska, Liselotte Rolfsdotter Lindström, specialpedagog, Per Falk, familjebehandlare, Sabine Kihlstedt, familjebehandlare – Karlstads kommun.

Illustration och animation: Katarina Nilsson

Produktion: Tobias Berger

Lämna ett svar

Skapa konto