Video

Här kan du se de filmer som är publicerade på den här webbplatsen.

Forskning: Medie- och informationskunnighet i gymnasiets svenskkurser

Vad undervisar lärare om när det gäller medie- och informationskunnighet? Det forskar Ann-Kristin Hamberg om och hon inriktar sig på undervisningen i ämnet svenska på gymnasiet. Hon har bland annat märkt att området källkritik behandlas ganska olika mellan olika lärare.

Vad undervisar lärare om när det gäller medie och informationskunnighet?

Det forskar Ann-Kristin Hamberg om och hon inriktar sig på undervisningen i ämnet svenska på gymnasiet. Hon har bland annat märkt att området källkritik behandlas ganska olika mellan olika lärare.

Ann-Kristin Hamberg undervisar i svenska på Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad. Hon ingår i forskarskolan för undervisningens digitalisering (Fundig) vid Karlstads universitet och berättar här om sitt arbete under de tre första åren.

Produktion: Jorryt van Bommel – föreståndare för Fundig och Martin Lindkvist – multimediaproducent på Karlstads universitet.

Här hittar du forskarskolan Fundig.

Lämna ett svar

Skapa konto