Video

Här kan du se de filmer som är publicerade på den här webbplatsen.

Forskning: Elevers användande av digitala representationer i fysikämnet

Naturvetare använder lika mycket digitala representationer som vanliga experiment nuförtiden och även i skolan är det ett effektivt sätt för elever att ta till sig innehållet i undervisningen.

Det har visat sig att digitala simuleringar som har många detaljer kan misstolkas av elever och därför har Lorena Solvang tittat på användningen av programvaran Geogebra, som går att använda utan så mycket detaljer i simuleringarna. Geogebra har fått stor uppmärksamhet i matematikämnet och Lorena Solvang vill undersöka möjligheterna även i fysik.

Hon ser att när eleverna använder en digital lärandemiljö och också har möjlighet att interagera med varandra använder många kroppen, inte bara ord, för att förstå och kommunicera runt innehållet och det är positivt för att förstå fysikaliska fenomen.

Lorena Solvang undervisar i fysik och matematik på Solbergagymnasiet i Arvika. Hon ingår i forskarskolan för undervisningens digitalisering (Fundig) vid Karlstads universitet och berättar här om sitt arbete under de tre första åren.

Produktion: Jorryt van Bommel – föreståndare för Fundig och Martin Lindkvist – multimediaproducent på Karlstads universitet.

Läs mer om Lorena Solvangs forskning på hennes profilsida på Karlstads universitet.

Här hittar du forskarskolan Fundig.

Lämna ett svar

Skapa konto