Video

Här kan du se de filmer som är publicerade på den här webbplatsen.

Nytt forskningsramverk för att förbättra undervisning och kunskapstransformation

Artikeln: “Trajectories of powerful knowledge and epistemic quality: analysing the transformations from disciplines across school subjects” skriven av flera forskare vid Karlstads universitet och publicerad i Journal of Curriculum har blivit blivit “översatt” till en animerad film. Artikeln och filmen visar på ett nytt forskningsramverk för att förbättra undervisning och kunskapstransformation.

Artikeln är skriven av:

  • Brian Hudson, gästprofessor vid Karlstad universitet där han arbetar med ROSE (Research on Subject-Specific Education)
  • Niklas Gericke, professor i naturvetenskapernas didaktik vid Karlstads universitet
  • Christina Olin-Scheller, professor i litteraturvetenskapens didaktik och professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet
  • Martin Stolare, professor i historia vid Karlstads universitet

Här kan du läsa hela artikeln

Lämna ett svar

Skapa konto