Video

Här kan du se de filmer som är publicerade på den här webbplatsen.

En dag om särskild begåvning

Vi sände fredag 19 augusti från Sundsta-aulan i Karlstad. Under dagen föreläste internationellt erkända forskare och lärarutbildare om särskilt begåvade barns behov i undervisningen. Flertalet av föreläsningarna är på engelska.

Program

10:00 – 11:00 Med Einstein i skolbänken Roland S. Persson

11:10 – 12:10 Giftedness in early childhood Margaret Sutherland

12:10 – 13:00 PAUS lunch

13:00 – 14:00 Twice exceptional children in mathematics education Marianne Nolte

14:10 – 15:10 Gender differences between mathematically gifted pupils Ralf Benölken

15:10 – 15:35 PAUS kaffe

15:35 – 16:20 Matematikbegåvningar i klassrummet Attila Szabo

16:20 – 17:00 Frågestund med expertpanelen

Livesändningen gjordes av Pedagog Värmland och bakom spakar och kameror fanns Tobias Berger och Ola Henningsson.

Föreläsningarna arrangeras av Elisabeth Mellroth på Karlstads kommun i samarbete med RUC på Karlstads universitet.

Lämna ett svar

Skapa konto