Video

Här kan du se de filmer som är publicerade på den här webbplatsen.

Betyg – så funkar det!

Det här är en film för vårdnadshavare i grundskolan om hur betygssättning går till. Den fungerar bra att visa på föräldramöten eller för föräldrar att titta på hemma.

Filmen är helt fri att visa och sprida på det sätt ni tycker är lämpligt. Creative Commons-licensen finns längst ner på sidan. Svensk, arabisk, somalisk och engelsk textning går att slå av och på med ”Subtitles/CC” nere till höger i videofönstret. Ett samarbetsprojekt pågår nu för att översätta till fler språk. Vill du vara med och bidra med dina språkkunskaper?

Filmen finns också i en teckenspråkstolkad version.

Filmen bygger på de frågor om betyg och kursplaner som Anna Karlefjärd (lärare och betygsforskare) och andra lärare har fått från elever och föräldrar. Den visar hur dagens system fungerar och vad som skiljer det från tidigare betygssystem och styrdokument.

Det här tar filmen upp:

Nytt skolspråk

Nya styrdokument för skolan gör att skolspråket förändras en del och det kan göra att det blir svårare för elever, vårdnadshavare och lärare att förstå varandra. Vi hoppas att den här filmen gör det lättare att prata om betyg.

Varför ny läroplan och ny betygsskala?

Filmen beskriver vad som är nytt och varför förändringarna med läroplanen och betygsskalan har gjorts.

Kunskapskrav

Många har tyckt att det varit svårt att förstå kunskapskraven – det eleverna ska lära sig i skolan. Filmen berättar om hur kunskapskraven är uppbyggda och vad betygen D och B betyder. Vi förklarar begreppen övervägande del och resonemang och pratar om hur vårdnadshavare kan hjälpa sina barn att utveckla sina resonemang.

Kommunikativ kursplan

Vi har en kommunikativ kursplan som säger mycket om att eleverna ska samtala, diskutera och resonera. Flera av de vårdnadshavare som vi har mött funderar över hur vi möter blyga barn i dagens skola. I filmen berättar vi att det är viktigt att barn får möjlighet att visa sina förmågor på olika sätt.

Hur sätter vi betyg?

Filmen avslutas med principerna för betygssättning. Där förklarar vi vad en helhetsbedömning innebär, vad ett terminsbetyg är och att vi gör nya bedömningar varje termin, vilket gör att betygen kan förändras under de olika terminerna från årskurs 6 till årskurs 9. Vi berättar om begreppet progression och förklarar till exempel att ett A i årskurs 7 inte är ett löfte om ett A i årskurs 9. Här beskrivs också hur betygssystemet påverkar hur lärare undervisar.

Vi hoppas att filmen bidrar till ökad förståelse om hur läroplanen är uppbyggd och hur betygen fungerar!

//Uppdatering maj 2016//

Skolverkets förtydligande kring betygen B och D påverkar inte de beskrivningar som görs i filmen, principerna för betygssättning är desamma som tidigare. Det som Skolverket förtydligade är vilka möjligheter du som lärare har att bedöma vad som kan ses som övervägande del. Vi kommer att följa de utredningar som Skolverket föreslagit och om och när det blir förändringar som påverkar filmens innehåll så kommer vi att göra nödvändiga tillägg och meddela detta.

Här finns mer information om Skolverkets förtydligande gällande B och D. Och här kan du ladda ner en pdf med förtydligandet.

Filmen är gjord av:

Föreläsare: Anna Karlefjärd

Manus: Tobias Berger

Produktion: OPTV och Presentationsfilm

Ett samarbete mellan Pedagog Värmland och Karlstads kommun

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.

Lämna ett svar

Skapa konto