Video

Här kan du se de filmer som är publicerade på den här webbplatsen.

Barnkonventionen förklarad för barn

Filmen är tänkt att visas för barn på förskolan och i de lägre årskurserna i skolan. Den innehåller utvalda delar från filmerna om barnkonventionen gjorda utifrån Pernilla Stalfelts bok Alla barns rätt. Delat här med vänlig tillåtelse från Barnombudsmannen och Karlstads kommun. Urvalet är gjort av Anna Höij, Clara Nordell, Agneta Finell och Tobias Berger. Fritt att använda.

I barnkonventionens artikel 29 och 42 står det att varje land ska lära barnet om mänskliga rättigheter. Den här filmen kan vara en del i det arbetet.

Här finns mer material för pedagoger om barns rättigheter.

Lämna ett svar

Skapa konto