Video

Här kan du se de filmer som är publicerade på den här webbplatsen.

Återkopplingspraktiker i frisörutbildningen – forskningsresultat i korthet

Anna Öhman hittade tre olika sorters återkoppling i sin studie och fann att återkoppling inte är något som läraren ger och eleven får, utan det skapas gemensamt.

Filmerna med forskningsresultat i korthet presenteras i samarbete mellan institutionen för pedagogiska studier, RUC (regionalt utvecklingscentrum) och Pedagog Värmland.

Licentiat-uppsatsen om återkoppling i frisörutbildningen finns att ladda ner i sin helhet här:
Cykler och loopar i salongen – en studie av återkopplingspraktiker i frisörutbildningen

Lämna ett svar

Skapa konto