Vi gör Skolord

Resursen Skolord är ett samarbetsprojekt som koordineras av Pedagog Värmland – Tobias Berger och Enheten för mångfald och integration på Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad – Helena Martinsson.

Här är alla fantastiska personer som bidragit hittills!

Listorna är sammanställda av lärarna Anne Brattström, Pernilla Carlsson, Gunilla Insulander-Reinholdsson, Cecilia Grändås, Eva Ausér, Lars-Göran Sandström, Anders Josefsson, Helena Eråker Olsen, Maria Mårtensson, Magnus Söderbom, Sofie Nilsson, Jakob Sandin, Lill Lydén. Och studie- och yrkesvägledarna Gun Friberg och Åsa Hallquist.

Översättningarna är gjorda av modersmålslärarna Susana Saleh Ismail, Jack Beri, Shaima Wali, Maria Nedjad, Nena Rupar, Nigar Muhsen Hassan, Mahabad Önen, Vibeke Hatland, Touba Askari, Nadezjda Dorofejeva, Ali Hassan Afrah, Ilka Weinrich, Saadia Seraj, Studiehandledare Degerfors, Hadeel Muhsin, Natasha Antic, Chengyu Wang, Catarina Stichini, Piedad Castilla Castillo, Gabriella Teixeira, Karin Koltay, Julia Koltay, Maria Ion, Gona Said.

Korrekturläsning: Navida Abdul Wahid, Marina Duell, Elizabeta Glasnovic Raguz, Lena Leon.

Samarbetspartners: Liber förlag – Anna Karlberg och Mats Juhlin har bidragit med listor i SO- och NO-ämnena (som inte är riktigt klara än i Skolord). Symbolbruket | Hargdata – Kerstin Kanebrant har bidragit med bildstöd. Refugee Phrasebook - Paul Feigelfeld, Judith Vrancken har vi inspirerats av och lånat översättnings-struktur från. Cerpus Sverige – Johan Westin, Jonas Seffel, Fredrik Johansson, Daniel Hjellström, Emil Lingsell har byggt applikationen för Skolord.

Stöd och goda råd har kommit från Anna-Karin Frykstedt och Patrick Standfast – Karlstad Innovation Park, Maria Boström och Christine Henningsson – Enheten för mångfald och integration Karlstad, Monica Evermark RUC - Karlstads universitet, Jessica Ericsson, Lisa Svensson, Erik Skoglund, Mottagningsenheten Karlstad: Emma Nyström, Jenny Nilson, Anna-Karin Kustmark.

Andra som bidragit med ord till listor: K-G Ahlström, Margarita Portada Alonso, Mariethe Magnehed, Dagmara Turek, Evakarin Nilsson, Marija Svetic, Marita Angerstål, Catarina Stichini, Marija Stankov, Elizabeth Velarde Salcedo.

Vi söker fler som kan bidra till Skolord. Om du vill arbeta med ett ämne som inte ännu finns med, eller kan bidra med översättning, hör av dig till tobias.berger@pedagogvarmland.se

workshop med skolord
Så här ser några av oss ut, vid en workshop-dag med Skolord i Karlstad.